fbpx

Resim: NickS

Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.—İbraniler 4:15–16

Sevgili arkadaşım, başka bir kişiyi bağışlamak gibi zor bir göreve başlarken –ve bu görev için zayıf olduğunu fark ederken– başkâhininin senin zayıflığına yakınlık duyduğunu bilerek yüreklen.

Bugünkü metnimizde, başkâhinimiz İsa hakkında iki gerçeğe dikkat edin.

Birincisi, O sizin zayıflığınızı anlayabilir. İsa bizim denendiğimiz her alanda denenmiştir; göğüs gerdiğimiz her zorluğu tümüyle anlamaktadır. İbraniler 12:3’te denildiği gibi, “Yorulup cesaretinizi yitirmemek için, günahkârların bunca karşı koymasına katlanmış Olan’ı düşünün.” İsa bir başkasının ihanetine ve haksızlığına uğramanızın ne demek olduğunu anlıyor. Hayatınızdaki acıyı ve ıstırabı herkesten daha iyi biliyor. Mücadele ederken Yüce Başkâhininiz’e yaklaşın. İsa’nın hâlinizden anladığından emin olabilirsiniz.

İkinci olarak, İsa her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Zayıflıklarımızla özdeşleşen İsa, bizlerden çok daha büyük ölçüde denendiği ve acılara katlandığı hâlde günah işlememiş olmasıyla eşsizdir. Bugün Rabbimiz İsa Mesih, kendisinde bulunan ilahi gücü ve mükemmelliği göklerdeki tahtından size memnuniyetle sunmaktadır. Siz zayıfsınız ama O güçlüdür. Ulaşılabilirdir ve muktedirdir.

İsa sadece hâlinizden anlamakla kalmayıp tümüyle sizin yardımınıza yetişecek yeterliliktedir. Bugünkü metin, Mesih’in bizim zayıflıklarımıza yakınlık duyduğunu ve en çok muhtaç olduğumuzda bize merhametini ve lütfunu sunabileceğine dair güvence veriyor. İşte, ihtiyaç anınızda sizi bekleyen lütuf ve merhamet var. Kendi içinizde bulamadığınız merhamet ve lütuf için Mesih’e dönün.

İsa “insanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı” (Yeşaya 53:3). Sizin durumunuzu kesinlikle iyi biliyor. Kişisel mücadelelerinizi sizi tam olarak anlamayan bir dostunuzla ya da aile üyesiyle paylaşmanız zor olabilir. İsa sizi tümüyle anlıyor. Dahası, size muhtaç olduğunuz zaman yardımcı olabilir.

İbraniler’in yazarı, 16. ayette size dönerek şöyle diyor: “Onun için Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım.” Şimdi İsa’nın kim olduğunu bildiğimize göre, İsa’dan ötürü Tanrı’nın tahtına yaklaşıp yardım dileyebiliriz.

Tanrı’nın kendisiyle bir kişisel ilişkiye sahip olmak gibi olağanüstü bir ayrıcalığınız var. Sevgili arkadaşım, Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle yaklaş.


Rab’be dua yoluyla cesaretle yaklaşın, O’nunla sade ve dürüst bir dille konuşun. İlişkiniz olan Tanrı’yla bağ kurun! O sizi duyacak ve size yardım edecektir.