fbpx

Resim: Yuhanna 11:1-16

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
3-6: İsa bizim beklentimize göre hareket etmez. Lazar’ın kız kardeşleri, ölmek üzere olan Lazar için İsa’nın hemen gelmesini ister; fakat İsa gelişini bilinçli olarak geciktirir. O en uygun zamanı bilir. Planlarım hemen gerçekleşmediği için hayal kırıklığına uğruyor, sitem edip duruyor muyum? Acele etmeden, Rab’bin isteğinin ne olabileceğini düşünmeliyim.

4: İsa her durumda Tanrı’yı yüceltir. Acı çekiyor muyum? Tanrı’nın bu acılarla kendi isteğini bana açıklayabileceğini umut ederek O’na sımsıkı sarılmalıyım.

7-10: İsa kaygılanan öğrencileri cesaretlendirir. Işık olan İsa’yla birlikte olduğum için korkmama gerek yoktur. Çok büyük sıkıntılarla karşılaşsam bile, Rab benimle olduğu için sıkıntılarımın mutlaka son bulacağına inanıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
3: Zorluklarımı İsa’ya götürüyor muyum? Özellikle ailem veya kilisemde ruhsal ve bedensel hastalıklardan ötürü acı çekenler var mı? İsa’dan onlar için yardım (şifa) istiyor muyum?

6,7: Sadece İsa için değil, O’na inananlar için de bir zamanlama söz konusudur. Zorluluklarımı hemen çözmüyor diye şikâyet etmeden, Tanrı’nın uygun gördüğü zamanı beklemeliyim. Böylece Rab daha çok yüceltilecektir.

16: İman, aniden ortaya çıkan bir duygu, gereksiz cesaret ya da karamsarlık değildir. Dirilişi içermeyen inanç boştur. Benim imanım dirilişi içeriyor mu?

Yuhanna 11:1-16
1 Meryem ile kızkardeşi Marta’nın köyü olan Beytanya’dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. 2 Meryem, Rab’be güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla O’nun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem’in kardeşiydi. 3 İki kızkardeş İsa’ya, “Rab, sevdiğin kişi hasta” diye haber gönderdiler.

4 İsa bunu işitince, “Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak; Tanrı’nın yüceliğine, Tanrı Oğlu’nun yüceltilmesine hizmet edecek” dedi.

5 İsa Marta’yı, kızkardeşini ve Lazar’ı severdi. 6-7 Bu nedenle, Lazar’ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencilere, “Yahudiye’ye dönelim” dedi.

8 Öğrenciler, “Rabbî*” dediler, “Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun?”

9 İsa şu karşılığı verdi: “Günün on iki saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. 10 Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur.” 11 Bu sözleri söyledikten sonra, “Dostumuz Lazar uyudu” diye ekledi, “Onu uyandırmaya gidiyorum.”

12 Öğrenciler, “Ya Rab” dediler, “Uyuduysa iyileşecektir.”

13 İsa Lazar’ın ölümünden söz ediyordu, ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. 14 Bunun üzerine İsa açıkça, “Lazar öldü” dedi. 15 “İman edesiniz diye, orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim.”

16 “İkiz” diye anılan Tomas öbür öğrencilere, “Biz de gidelim, O’nunla birlikte ölelim!” dedi.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?