fbpx

Resim/video: Yuhanna 8:1-11

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
2: İsa, Çardak Bayramı’nda yapılan dini törenle ilgilenmez; insanlara kendisinin Mesih olduğunu öğretir. Sadece dini törenlere odaklanmak yerine, Mesih’in öğretişine kulak veriyor muyum?

10, 11: İsa bağışlar ve kadına tekrar günah işlememesi için fırsat tanır. Gizlediğim bir günahım var mı? Bu yüzden kaygı duyuyor muyum? Rab’be dönmeli ve tekrar günah işlememeliyim. O’na döndüğümde, beni yargılamadan kabul edeceğine emin olabilirim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
3–5: Din bilginleri ve Ferisiler’in kadını İsa’ya getirip yargılamasını istemelerinin nedeni, İsa’yı tuzağa düşürmektir. Bu kişiler Yasa’yı uygular; ama yüreklerinde Yasa’nın gerçek ruhu olan sevgiden yoksundurlar. Yüreğimde ve hayatımda Mesih’in sevgi yasası işliyor mu?

7, 9: Bugünlerde yargılayıp kötülediğim, nefret ederek sövdüğüm biri var mı? Bunu Rab’be itiraf edip tavrımı düzeltmeliyim.

 

Yuhanna 8:1–11
1 İsa ise Zeytin Dağı’na gitti. 2 Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk O’nun yanına geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. 3-4 Din bilginleri ve Ferisiler, zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa’ya, “Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı” dediler. 5 “Musa, Yasa’da bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin?” 6 Bunları İsa’yı denemek amacıyla söylüyorlardı; O’nu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı.

İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. 7 Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve, “İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın!” dedi.

8 Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı. 9 Bunu işittikleri zaman, başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp İsa’yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. 10 İsa doğrulup ona, “Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?” diye sordu.

11 Kadın, “Hiçbiri, Efendim” dedi.

İsa, “Ben de seni yargılamıyorum” dedi. “Git, artık bundan sonra günah işleme!”

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?