fbpx

Resim: Joseph Barrientos

“Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim, adımla çağrılan herkesi, evet, oluşturduğum herkesi getirin diyeceğim.”Yeşaya 43:7

Tanrı’yı yüceltmek için yaratıldınız. Tanrı’nın suretinde yaratılmış bir kişi olarak amacınız Tanrı’yı iyi bir şekilde tanıtmaktır. Sahne ışığını O’na; O’nun güzelliğine, iyiliğine, doğruluğuna ve merhametine çevirmektir. Başka bir amaçla yaşamak, suyun dışında bir balık gibi yaşamaktır ve bizi hoşnutsuz, Tanrı’ya hasret bırakır. Günah öyküye dahil olduğu günden beri Tanrı’yla ilgili gerçeği ve O’na yönelik ihtiyacımızı bastırdık (bkz. Romalılar 1:18). Sahne ışığını Tanrı yerine kendimize çevirdik, başka amaçlar için yaşadık ve bunların bizi tatmin edeceğini umduk. Üçüncü yüzyılın Afrikalı ilahiyatçısı Augustinus’un bir keresinde söylediği gibi, “[Ey Tanrım] İnsanı kendin için yarattın. Bu yüzden yüreğimiz sende huzur bulana dek huzursuzluklarla çalkalanıp duracaktır.” Tanrı’nın yerine sanki merkez bizmişiz gibi yaşamamız, huzursuz bir insan korkusu yaratır ve bu korkuyu besleyip büyütür.

Şair Emily Dickinson bir keresinde sahne ışığı arayışımız için şöyle demiştir: “Şöhret dönek bir yemektir… İnsanlar ondan yer ve ölür.” Sahne ışığının dönek doğası, insan korkumuzu çeşitli şekillerde besleyip büyütür. Önemli, güzel, zeki ya da hoş görünmeye muhtaç olanlar, şöhrete ulaşma hedefinin sürekli hareket ettiğini görürler. Çok çalışıp çabalarsınız, zamanınızı şöhrete giriş ücreti olarak ödersiniz ama sadece ölçütlerin değiştiğini görürsünüz. Tükettiğiniz onca zaman boşa gitmiştir! Öte yandan, eğer başarıya ulaşır da sahne ışığına kavuşursanız, korku yine de size dadanır çünkü şimdi onu kaybetme ihtimaliniz vardır. Dickinson’ın sözlerine şaşmamak gerekir: “İnsanlar ondan yer ve ölür.” Şöhret dönek bir yemektir.

Oysa insanı tatmin eden ve yaşam veren bir yemek var: Tanrı’yı tanımak ve O’nun yüceliği için yaşamak. İsa, Yuhanna 6:35’te şöyle diyor: “Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz.” O’nun yüceliği için yaşamak, bizi insan korkusundan özgür kılar çünkü artık kaygımız kendimiz değil, Tanrı’dır. Ölçütler asla değişmez çünkü ölçütler O’nun kusursuz Sözü’nden gelir. Tanrı’nın yüceliği, dönek olmak şöyle dursun, emin bir yatırımdır. Kimse Tanrı’nın kendi yüceliği için amaçladıklarına meydan okuyamaz. Kendisinin vaat ettiği gibi, “Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünya da Rab’bin yüceliğinin bilgisiyle dolacak” (Habakkuk 2:14).


Tanrı’ya güvenle emanet etmeniz gereken ne gibi şeyleri kontrol etmeye çalışıyorsunuz?