fbpx

Resim: Joshua Earle

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: İbraniler 11:1–6

…Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna …iman etmelidir.   —İbraniler 11:6

Kutsal Yazılar’da bizim için kaydedilen en büyük gemi kazasından önceki en tehlikeli fırtına sırasında gemideki 276 kişi kesinlikle ölümle karşı karşıyaydı ancak bir adam güven dolu bir şekilde bütün diğer yolculara ve mürettebata, “Tanrı’ya inanıyorum” (Elçilerin İşleri 27:25) diye bildirmişti. Bu adam da elçi Pavlus’tu. O gemideki kimseye bir şey olmadı, hepsi Tanrı’nın yardımıyla sağ salim kıyıya çıktı. Elçi Pavlus, Tanrı’ya inandığı için diğer yolculara, “Cesur olun! Tanrı’ya inanıyorum” diyerek onlara cesaret verebilmişti.

Habil’in Kayin’den daha iyi bir kurban sunmuş olması “Tanrı’ya imanı” sayesinde olmuştu (ayet 4). Habil, getirdiği kurban aracılığıyla kardeşiyle rekabet etmiyordu. Ama Tanrı’ya iman ettiği için, tanıklığı bugün bile bizim için bir berekettir ve bedenlerimizi diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunmak için bir teşviktir (bakınız Romalılar 12:1).

Beşinci ayette bize Tanrı’yı hoşnut eden bir Eski Antlaşma kutsalından söz edilir. Kutsal Yazılar’ın başka bir yerinde Hanok’un “Tanrı yolunda yürüdüğü” bize söylenmiştir (Yaratılış 5:22, 24). Beşinci Hanok, kendi zamanında yaşayan insanlardan bazıları kadar uzun süre yaşamadı ama Tanrı’ya iman ettiği ve Tanrı yolunda yürüdüğü için kutlu bir yaşam sürdü. Bu hayattan canlı olarak alınıp iman ettiği Tanrı’nın huzuruna götürülmüş olması, Tanrı’nın Kendisini arayanları bol bol ödüllendireceğine bir tanıklıktır (ayet 6).


Bilgi bir insana özgüven verir. Gerçek iman, kişiyi Tanrı’yı tanımaya, O’ndan korkmaya ve O’nu sevip O’na itaat etmeye götürür.