fbpx

Resim: RomoloTavani

Hazırlayan: Haluk Yılmaz

O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı. O’nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. — Koloselileer 1:13-14

Birçok insan Hristiyan tatilleri veya kutlamaları düşündüğünde Noel’i düşünür. Filmler, müzik, özel yiyecekler, uzun tatiller ve tatil ile ilişkilendirilen tüm türden özel duygular vardır. Bunun büyük bir kısmı, tatilin sekülerleşmesinden ve insanların hediyelere veya partilere harcadıkları büyük miktarlardan kaynaklanmaktadır. Şüphesiz, bizimle Tanrı olan Mesih’in doğumu kutlanmaya değer büyük bir olaydı. Ancak, eğer Kutsal Kitap’a bakarsak, İsa’nın doğumu, doruğun önceden haber verildiği hikâyenin bir parçasıydı.

Peki, 4 İncil’deki müjde yazarının ana odak noktası nedir? Matta ve Markos, İsa’nın son haftasına ve diriliş hikayesine yaklaşık üçte birini harcarken, Luka yaklaşık dörtte birini, ve Yuhanna neredeyse İsa’nın son haftasına ve diriliş hikayesine neredeyse yarısını adar. Tüm resme baktığımızda, İsa’nın ahırda doğması, dünyanın günahlarını almak için kurban olacak Tanrı’nın Kuzusu olacağını ima ediyordu. İsa’nın doğum hikayesi, onun ölümü ve dirilişi olmasaydı hiçbir şey ifade etmezdi. Aslında, dirilişin vurgusu olmadan, tüm Kutsal Kitap sadece alçakgönüllü ve etik bir yaşam sürmenin iyi bir önerisi olmaktan öteye geçmezdi. Bu, dünyayı yaratan iyi bir Tanrı hikayesinin, insanları günah ve karanlığın gücünden kurtarmak için Oğlu’nu kendini feda etmek üzere gönderdiği hikâyenin yanında pek çekici değil.

O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu’nun egemenliğine aktardı. O’nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. Koloselileer 1:13-14

Hikâyenin doruğuna bakmak istiyorsanız, Luka 23‘e bakın ve kendinizi hikâyenin bir katılımcı olarak hayal edin. Hikayedeki kişilerden biri gibi olmayı düşünün. Boş bir mezarın yanına gidip size konuşan meleklerden ürpermek nasıl olurdu? Ölü olması gereken İsa’nın sizi adınızla çağırması nasıl olurdu? Gerçekten İsa’nın diri olduğunu fark etmeden önce mezara koşup hayal kırıklığına uğramak nasıl olurdu?

Tüm bu olaylar neredeyse 2000 yıl önce gerçekleşti, ancak etkileri bugüne kadar sürüyor. Eğer zaten İsa’nın yollarında yürüyorsanız, o zaman alçakgönüllü bir şekilde İsa’nın kurbanının önemini daha fazla öğrenmeniz için dua edin. Eğer hala gerçeği arıyorsanız, o zaman Tanrı’nın size İsa’nın çarmıha gerilmesi ve dirilişinin anlamını göstermesi için dua edin.


Neden İsa? Çünkü O’nun ölümü ve dirilişi evrenin hikayesinin doruğudur.