fbpx

Ne var ki yazılanlar, İsa’nın, Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.  —Yuhanna 20:31

Kutsal Kitap’ı okurken ya da çalışırken okuduğumuz bölümün neden yazıldığını sormamız gerekiyor. Bir şey öğrenmemiz ve inanmamız için mi yazıldı? Bir günahı açığa çıkarmak için mi yazıldı? Yanlış davranışları düzeltmek için mi yazıldı? Tanrı’ya gerçek itaati öğrenmemiz için mi yazıldı? Bu sorular sadece bir parça için değil, Kutsal Kitap’ın bütünü için de önemlidir. Kutsal Kitap neden yazıldı? Hatta bazen neden bazı insanlar ya da olaylar hakkında az bir bilgi olduğunu ve bazı şeylerin neden belli bir uzunlukta ve fazla detaylı olduğunu merak ediyoruz. İbrahim ya da Davut hakkında tam bir biyografi okumayı ne kadar çok isteriz! Fakat Tanrı o şeyleri yazdırmadı.

Neden Kutsal Kitap? Elçi Yuhanna kitabının neden yazıldığını açıkça anlatıyor: “Okurların ebedi yaşama kavuşması için Kurtarıcı’ya inanmalarını sağlayacak kadar bilgiye sahip olsun” diye yazıldı. Yuhanna kitabının amacı; günahkârların kurtulması için İsa Mesih’in ortaya çıkmasıdır. Bu amaç bütün Kutsal Kitap’ın temel amacıdır. İsa Mesih’i tanıyıp O’na inanalım diye Tanrı Kutsal Kitap’ın bütün içeriklerini esenleyip yazdırdı. Tanrı’nın bizi günahlarımızdan kurtarmak için Mesih’te neler yaptığını göstermek, Yaratılış’tan Esinleme’ye kadar Kutsal Kitap’ın amacıdır. İsa Mesih Kutsal Kitap’ın ana konusudur. Tanrı’nın bizden öğrenmemizi ve inanmamızı istediği mesaj budur.

Eğer Kutsal Kitap’ın temel amacını ve mesajını anlamazsak okuduklarımızın anlamını kaçıracağız ve bir anlam veremeyeceğiz. Aynı zamanda anlamadığımız bir şeyi okumak canımızı sıkacaktır. Kutsal Kitap’ını anlamak ve zevk almak istiyor musun? Aklına gelmesi gereken ilk şey budur: Kutsal Kitap’ın ana konusu; Rab İsa ve O’nun günahkârları kurtarmak ve onları cennete hazırlamak için yaptıklarıdır. Bir bölüm ya da bir parça okurken Mesih’e ihtiyacınızın olduğunu göstermesini Tanrı’dan dileyin ve İsa Mesih’teki kurtuluş hakkında öğrenmeniz gereken bilgiyi göstermesini dileyin. Bu duaların cevaplarını ilk başta görmek kolay değil; ama aklından bu duayı çıkarmadan Kutsal Kitap’ı okumayı öğrendikçe Tanrı kurtuluş konusunda Kutsal Kitap’taki bildirdiklerini sana öğretecektir.

Neden Kutsal Kitap? Bu soruya verdiğimiz cevap Yeni Antlaşma’yı kapsadığı gibi Eski Antlaşma’yı da kapsamaktadır. Elçi Pavlus bunu Timoteos’a şunları yazarken anlatmıştı: “Mesih İsa ’ya olan iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazılar’ı da çocukluğundan beri biliyorsun.” (2.Timoteos 3:15). Burada “Kutsal Yazılar” diye bahsettiği kısım Eski Antlaşma’dır. Yazılar Timoteos’u kurtuluşta bilgeleştirdi; çünkü ona Mesih’i gösterdiler. Timoteos bu yazılar sayesinde Kurtarıcı’yı aramayı öğrendi ve O’nu buldu. Sen buldun mu? Eğer bulmadıysan aramaya devam et ki, sen de İsa’ya inanıp kurtulasın. Eğer, İsa’yı Kutsal Kitap’ta bulduysan aramaya devam et; çünkü Tanrı, İsa’yı daha fazla tanımanı ve sevmeni istiyor.

Neden Kutsal Kitap? Çünkü Mesih orada bulunur.