fbpx

Resim: Rebekah Howell

Gizlice yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.  —Matta 6:4

Charles Spurgeon ve eşi tavuklarının yumurtalarını satar ama onları bedava vermeyi reddederdi. Yakın akrabalara bile, “Eğer ücretini verirseniz alabilirsiniz” derlerdi. Bundan ötürü bazı insanlar Spurgeon’ların “açgözlü ve tamahkâr” olduğunu söylerdi.

Onlarsa eleştirileri kendilerini savunmadan kabul etmişlerdi. Ancak Bayan Spurgeon öldükten sonra işin aslı ortaya çıktı. Yumurtaların satışından elde edilen gelirin tümü iki yaşlı dulu desteklemeye gidiyordu. Spurgeon’lar sol ellerinin sağ ellerinin ne yaptığını bilmesini istemedikleri için saldırılara sessizce katlanmışlardı.

İsa, “Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler” demişti (Matta 5:11, 12).

Kaçımız gerçekten Mesih uğruna alaylara katlandık? Ne büyük bir bereket! Buna karşı eski benliğimiz itibar ister. Fark edilmek ister. Ve eski benlik ödülünü her zamanki gibi şimdi ister. Başkaları onun hakkında iyi şeyler düşünsünler ve yükseltilsin diye övgü ve hiç olmazsa biraz beğeni ister!

İsa ayrıca şöyle demişti: “Bu nedenle, birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir” (Matta 6:2–4).

Yaptığınız iyi işleri gizli tutmaya çalışın. Bundan çok zevk alacaksınız!

Kendini öven kişi, başkalarından fazla onay almaz.