fbpx

Resim: Scott W Chappell

Ama O tuttuğum yolu biliyor, beni sınadığında altın gibi çıkacağım. —Eyüp 23:10

“Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır” (İbraniler 12:6). Çok kereler, hayatta sınavlarla karşılaşırız ve Tanrı’nın onlara izin vermekteki amacını görmezden geliriz. Her şey istediğimiz gibi gitmediğinde hayal kırıklığına uğrarız. Neden zorluk çektiğimizi merak ederiz. Benliğimiz irkilerek geri çekilir ve hatta acılıkla dolabiliriz. Tanrı’nın bizim için sakladığı bereketleri kaçırırız.

Ruh’ta yaşayacaksak, Pavlus’un “Oğlum, Rab’bin terbiye edişini hafife alma, Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme” (İbraniler 12:5b) diyen sözlerini hatırlamalıyız. O zaman sıkıntılara daha olumlu bir karşılık veririz. Ayrıca, Göksel Babamız’ın bu denenmelere izin vermesinin Kurtarıcımız’la daha yakın bir şekilde yaşamaya ihtiyacımız olduğunun bilincine varmamız için olduğunu da anlarız. Tanrı, Kendisine yaklaşmamızı arzular. Yeşaya 5:2’de sözü edilen bağı hatırlayın: “Toprağı belleyip taşları ayıkladı, seçme asmalar dikti…”

Tanrı, çok meyve vermemiz için yüreklerimizin toprağını hazırlamak ve hayatımızdaki taşları ayıklamak ister.

Dostum, eğer bugün düş kırıklıklarıyla karşılaştıysanız, gökteki Babanız’ın sizinle ilgilendiğini bilin. Niyeti, bütün bunlardan altın gibi çıkmanızdır.

Tanrı bize tökez taşları değil, sıçrama tahtaları verir.