fbpx

Resim: Joseph Andrews

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
1,7,11: Tanrı Yaradan’dır, Her Şeye Egemen Rab’dir, kayamızdır ve sığınağımızdır. Tanrı her durumda bizimle birliktedir. Hiçbir şey Tanrı’yı bizden ayıramaz. Kaygılarımız var mı? Korkular ve kaygılar artık bizi kontrol edemez, yalnız Rab’be sığındığımızda Rab bize esenlik sağlayacaktır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
2,3: Şair Tanrı’ya güvendiği için hiçbir şeyden korkmayacağını söyler. Şair Tanrı’nın yaptıklarına güvenmektedir. Tanrı’nın yüceliği için hizmet ettiğimde belki sıkıntılar çekebilirim. Ama sıkıntılar beni Rab’den asla uzaklaştıraınayacaktır.

4-6: Tanrı benimle birlikteyse asla sarsılmam. O’nun varlığı bana huzur verir ve çeşitli sıkıntılardan galip gelmemi sağlar.
 
8-10: Şair Tanrı’nın yaptıklarına bakması için insanları davet ediyor. Hayatımı yönlendiren Tanrı’dır. O’nun hayatımda neler yaptığını düşünmeli ve O’nun adını insanlara duyurmalıyım. Rab’bi yüceltmek için neler yapmalıyım?
 
Mezmur 46:1-11
1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,
Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.
 
2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,
Dağlar denizlerin bağrına devrilse,
 
3 Sular kükreyip köpürse,
Kabaran deniz dağları titretse bile.
 
4 Bir ırmak var ki, suları sevinç getirir Tanrı kentine,
Yüceler Yücesi’nin kutsal konutuna.
 
5 Tanrı onun ortasındadır,
Sarsılmaz o kent.
Gün doğarken Tanrı ona yardım eder.
 
6 Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor,
Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor.
 
7 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,
Yakup’un Tanrısı kalemizdir.
 
8 Gelin, görün RAB’bin yaptıklarını,
Yeryüzüne getirdiği yıkımları.
 
9 Savaşları durdurur yeryüzünün dört bucağında,
Yayları kırar, mızrakları parçalar,
Kalkanlarıyakar.
 
10 “Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim!
Uluslar arasında yüceleceğim,
Yeryüzünde yüceleceğim!”
 
11 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,
Yakup’un Tanrısı kalemizdir.

• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?