fbpx

Resim: Jordan Rowland

Çekicilik aldatıcı, güzellik boştur; ama RAB’be saygılı kadın övülmeye layıktır.  —Süleyman’ın Özdeyişleri 31:30

Bazen sevgili kız kardeşlerimize meslekleri sorulduğunda, “Ben sadece bir ev hanımıyım” diye yanıt verirler.

Bir süre önce ünlü bir müjdeciyi duymaya giden bir annenin öyküsünü duydum. Rab’be iman konusunda yapılan çağrıya birçok kişi olumlu karşılık verdikten sonra bu anne, vaize kendisini Rab için, ev işi yapmak, ailesi için giysiler dikmek ve kocasına yardım etmekten başka bir şey yapmamış gibi hissettiğini söylemişti. Gözyaşları içinde yaşlandığını ve çocuklarının hepsinin büyüyüp evlenmiş olduğunu, hepsinin de inanlı olduğunu, bazılarının vaiz, bazılarının başka ülkelerde Rab’bin işinde çalıştığını bildirmişti. Tanrı Sözü’nün bildirilmesiyle birçok kişi kurtulduğundan, bu toplantıları yapan vaizin işiyle karşılaştırıldığında kendisini çok az şey yapmış hissettiğini söylemişti.

Vaiz kadına bakıp, “Kardeş, çocuklarına iyi öğretmişsin ve onlara iyi bir örnek olmuşsun. Hepsi de Rab’bi sevip O’na hizmet ediyor, buna karşın hiçbir şey yapmamış olduğunu söylüyorsun! Cennete gittiğimizde seninle taçlarımızı değiş tokuş yapmayı isterdim” demişti.

Tanrı yolundaki sevgili anneler, işinizin karşılığını iyi bir şekilde almadığınızı düşünmeyin, çünkü sizin ödülünüz bu dünyadakinin çok üstündedir! Bu dünyaya ait şeylerin peşine düşmek yerine, ailelerini evde kalacak kadar sevip onlarla ilgilenmiş Tanrı yolundaki anneler görmek ruhumu sevinçle titretiyor. Ben de Tanrı yolunda yürüyen bir kadın olan kendi annemin öğretilerinden ötürü çok minnettarım.

Bir anne çoğu kez on vaizin yapamadığını gerçekleştirir!