fbpx

Resim: Eilis Garvey

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: İbraniler 12:12–15; Koloseliler 2:6–9

Kendini Tanrı’ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et.2.Timoteos 2:15

Geçenlerde bazı çalıları söküp temizliyorduk ve bazı ağaçların diğerlerinden daha köklü olduğunu hatırladık. Bazılarının kökleri yüzeye çok yakındır, bu da ağacın kolayca devrilebileceği anlamına gelir, başka ağaçlar ise derinlere inen köklere sahiptir.

Bizim ruhsal yaşamamızda durum nasıldır? Köklerimiz sadece yüzeye yakın kökler mi? Öyleyse, hayatın fırtınaları geldiğinde kolayca devrilebiliriz ve bu da ruhsal sağlığımız için çok zararlı olacaktır. Kökleri derinlere inen ağaçlar gibi miyiz? Bu tür köklere, her gün Tanrı Sözü üzerinde derin düşünüp, dua aracılığıyla Tanrı’yla iletişim kurarak O’na yakın bir yaşam sürmekle sahip olunur. O zaman yolumuza sorunlar ve denenmeler çıktığında ayakta durabilir ve hatta belki de birisini Mesih’e yöneltebiliriz.

Ruh’un meyvesi, sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu nitelikler her gün uygulandığında, ruhsal yaşamlarımızı besler ve böylece köklerimiz derinlere iner.

İnanlılar olarak, ayağa kalkalım ve Tanrı Sözü’nü etüt edip onu izleyerek köklerimizi derinlere indirelim. Bunu yaptığımızda Tanrı övülecek ve İblis engellenecektir.


Yüzeysellik Şeytan’ı yüceltir.