fbpx

Resim: Anton Darius

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1-4: Şair insanları, kendisine kulak vermesi için davet eder. İnsanlara Rab’bi duyurmak için onları davet ediyor muyum?

5-9: Şair, varlık ve servetlerine güvenenlerden korkmayacağını söyler. Kişi ne kadar varlıklı olsa da, gelecek parlak değildir. Serveti bir süre o kişinin daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilir, ama ölümden onu kurtaramaz. Ben kime ya da neye güveniyorum?

10-12: Herkes mutlaka ölecektir. Ne kadar varlıklı olsa da, ölecektir ve o güne kadar var gücüyle biriktirdiği servet başka kişinin eline geçecektir. İnsanlar öleceklerini bildikleri halde, bunu kabul etmezler. Ne yazık ki, sonsuz yaşama giden yolu seçen azdır. Bir gün var olup da ertesi gün yok olacak paraya mı güveniyorum, yoksa sonsuza kadar kalıcı olan Rab’bin sevgisine mi?

13-15: Rab kendisine güvenenlere yol gösterecek, ama kendi varlıklarına güvenen kişileri terk edecektir. Rab’be güvenmeyenler yok olacak, güvenen kişi ise kurtulacaktır. Hayatımı yöneten kimdir? Rab’bin beni yönetmesi için kendimi O’na teslim ediyor muyum?

16-20: İnsan ölünce hiçbir şeyi yanında götürmeyecektir. Tanrı’nın lütfuna kavuşmayan kişinin hayatı ne kadar görkemli görünse de, yararsızdır. Hayatımın amacı nedir? Çocuklarıma miras olarak neyi bırakmak istiyorum?

Mezmur 49:1-20
1 Ey bütün halklar, dinleyin!
Kulak verin hepiniz, ey dünyada yaşayanlar,

2 Halk çocukları, bey çocukları,
Zenginler, yoksullar!

3 Bilgelik dökülecek ağzımdan,
Anlayış sağlayacak içimdeki düşünceler,

4 Kulak vereceğim özdeyişlere,
Lirle yorumlayacağım bilmecemi.

5 Niçin korkayım kötü günlerde
Niyeti bozuk düşmanlarım çevremi sarınca?

6 Onlar varlıklarına güvenir,
Büyük servetleriyle böbürlenirler.

7 Kimse kimsenin hayatının bedelini ödeyemez,
Tanrı’ya fidye veremez.

8 Çünkü hayatın fidyesi büyüktür,
Kimse ödemeye yeltenmemeli.

9 Böyle olmasa,
Sonsuza dek yaşar insan,
Mezar yüzü görmez.

10 Kuşkusuz herkes biliyor bilgelerin öldüğünü,
Aptallarla budalaların yok olduğunu.
Mallarını başkalarına bırakıyorlar.

11 Mezarları, sonsuza dek evleri,
Kuşaklar boyu konutları olacak,
Topraklarına kendi adlarını verseler bile.

12 Bütün gösterişine karşın geçicidir insan,
Ölüp giden hayvanlar gibi.

13 Budalaların yolu,
Onların sözünü onaylayanların sonu budur.

14 Sürü gibi ölüler diyarına sürülecekler,
Ölüm güdecek onları.
Tan ağarınca doğrular onlara egemen olacak,
Cesetleri çürüyecek,
Ölüler diyarı onlara konut olacak.

15 Ama Tanrı beni
Ölüler diyarının pençesinden kurtaracak
Ve yanına alacak.

16 Korkma biri zenginleşirse,
Evinin görkemi artarsa.

17 Çünkü ölünce hiçbir şey götüremez,
Görkemi onunla mezara gitmez.

18 Yaşarken kendini mutlu saysa bile,
Başarılı olunca övülse bile.

19 Atalarının kuşağına katılacak,
Onlar ki asla ışık yüzü görmeyecekler.

20 Bütün gösterişine karşın anlayışsızdır insan,
Ölüp giden hayvanlar gibi.


• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?