fbpx

Resim: Canva

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Yaratılış 13:1–13

… [Kime kulluk edeceğinize] bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB’be kulluk edeceğiz. Yeşu 24:15

Vaizimiz bir vaaz için yukarıdaki başlığı kullandı. Hangi yolda gittiğinize bağlı olarak sonucun ne olabileceği hakkında çok güzel noktalara işaret etti. Onun izniyle, söylediklerinden bazılarını, hangi yolda gidiyor olabileceğimizi ve tutumumuzun ciddiliğini göstermekte kullanacağım.

Çobanlar arasındaki anlaşmazlığın çözümlenmesi için Avram, Lut’a nereye gitmesi gerektiğini söyleme konusunda her hakka sahipti. Ancak bencil olmadığından Lut’a, “Sen istediğin yeri seç, ben geri kalanı alırım” demişti. Bencil Lut ise, başka kimseyi düşünmeden, nereden en çok maddi çıkar sağlayabileceğine bakmıştı.

Lut, Sodom kentinin kendisi ve ailesi üzerinde ne tür bir etkisi olacağına bile aldırmıyor gibiydi. Lut, o sırada doğru görünen kararından ötürü, iki kızından başka her şeyini kaybetti. Kızları evlilik dışı ilişki aracılığıyla, Tanrı yolundan uzak ve İsrailliler’in düşmanları olan Moavlılar ve Ammonlular’ın anneleri oldular.

Bencillikten uzak Avram, maddesel olarak ikinci en iyiyi almaya razıydı. O esas Tanrı’ya itaat etmekle ilgileniyordu ve Tanrı’nın seçilmiş halkı olan büyük bir ulusun babası haline geldi.

Günümüzde fazlasıyla çok insan, bunun kendileri ve soylarından gelecekler için ruhsal bakımdan ne yapacağının bilincinde olmadan ya da buna aldırmadan Sodom’a fazlasıyla yaklaşıyor.

Biz hangi yolda gidiyoruz? Yeryüzündeyken en çok yararı sağlayacak görünen yolda mı, yoksa neye mal olacağına aldırmadan Tanrı’ya ve Sözü’ne itaat yolunda mı? Yaptıklarımızın sonuçları sonsuzdur.


Mesih İsa’daki düşünce sizde de olsun. Filipililer 2:5