fbpx

Resim/video: Yuhanna 8:12–20

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
12: İsa dünyanın ışığıdır. Karanlık dünyama ışık olarak gelen İsa’yı Rab olarak kabul edip onun ışığında yaşıyor muyum? Yoksa karanlıkta yürümekte olduğum için ondan kaçmaya mı çabalıyorum?

14, 16: “Yukarıdan gelen” İsa’nın yargısı, Tanrı’nın isteğine göre olduğu için doğrudur. Yargılarım Tanrı’nın isteğine uygun mu? Doğru yargılama yeteneğine sahip olmaları için, çocuklarıma gerekli eğitimi veriyor muyum?

18, 19: İsa’nın Mesih olduğuna kesin tanıklık eden Baba Tanrı’dır (18). Baba’ya giden yol da sadece İsa’dır. İsa’yı tanımadan Tanrı’yı tanıyabilmek mümkün değildir (19). Mesih’i doğru tanıyarak izliyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
13: Ferisiler, duruşmada tanık olmadan gerçeğin gösterilemeyeceğim öne sürerek İsa’nın Mesih olduğunu reddederler. İmansızlık, her zaman ileri sürülebilecek bir nedene ve mantığa sahiptir. Bende de imansızlığa yönlendiren neden ve düşünceler var mı?

14, 15: Kendilerinin nereden gelip nereye gideceğini bilmeyen Ferisiler, fiziksel gözleriyle İsa’yı yargılarlar. Böylece Tanrı’yı tanımadıklarını göstermiş olurlar (19). Kişinin yüreği nasırlaştığında, gerçeği yanlış kavrayıp İsa’yı reddeder. Benim yüreğim ne durumda?

 

Yuhanna 8:12–20
12 İsa yine halka seslenip şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.”

13 Ferisiler, “Sen kendin için tanıklık ediyorsun, tanıklığın geçerli değil” dediler.

14 İsa onlara şu karşılığı verdi: “Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. 15 Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam. 16 Yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim, ben ve beni gönderen Baba, birlikte yargılarız. 17 Yasanızda da, ‘İki kişinin tanıklığı geçerlidir’ diye yazılmıştır. 18 Kendim için tanıklık eden bir ben varım, bir de beni gönderen Baba benim için tanıklık ediyor.”

19 O zaman O’na, “Baban nerede?” diye sordular.

İsa şu karşılığı verdi: “Siz ne beni tanırsınız, ne de Babam’ı. Beni tanısaydınız, Babam’ı da tanırdınız.”

20 İsa bu sözleri tapınakta öğretirken, bağış toplanan yerde söyledi. Kimse O’nu yakalamadı. Çünkü saati henüz gelmemişti.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?