fbpx

Resim: nikko macaspac

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
9: Daha önce şairin atalarına yardım eden Tanrı, artık şairle savaşa çıkmamaktadır. Şair bundan dolayı acı çeker ve Rab’be yüreğini döker. Bazen biz de bu şair gibi Tanrı’nın neden sessiz kaldığını bilmeden acı çekeriz. Ama bu şair gibi Rab’be daima yaklaşıp dua etmeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
10-13: Tanrı’ya hizmet ettiği halde şair ve onun halkı perişan bir duruma düşmüştür. Rab’be iman ettiğim halde, acılar çekebiliriz. Ama dayandığımız zaman Rab bizi ödüllendirecektir.

14-18: Şair nedenini bilmese de, Rab’be bağlıdır ve O’nun yolunda yürümektedir. Bazen sebepsiz yere acı çekerim, ama sonuna kadar Rab’be güvenerek O’na bağlı kalmalıyım ve O ’nun yolundan sapmamalıyım.

19-22: Şair çekmekte olduğu acıların Tanrı’nın gazabı olmadığına emindir. Rab’bin uğruna acı çekmekte olduğunu bilir. Mesih uğruna acı çektiğimde umutsuzluğa düşmemeliyim. Daima O’na sadık kalmalıyım.

23-26: Şair Rab’be cesurca yakarmakta ve istekte bulunmaktadır. Artık Tanrı’nın harekete geçmesini dilemektedir. Çünkü şair Tanrı’nın yüce tasarısını ve  O’nun gücünü bilir. Sıkıntı çekiyor muyum? Şair gibi Rab’be açık açık yakarmalıyım.

Mezmur 44:9-26
9 Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın,
Artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun.

10 Düşman karşısında bizi gerilettin,
Bizden tiksinenler bizi soydu.

11 Kasaplık koyuna çevirdin bizi,
Ulusların arasına dağıttın.

12 Yok pahasına sattın halkını,
Üstelik satıştan hiçbir şey kazanmadan.

13 Bizi komşularımızın yüzkarası,
Çevremizdekilerin eğlencesi, alay konusu ettin.

14 Ulusların diline düşürdün bizi,
Gülüyor halklar halimize.

15 Rezilliğim gün boyu karşımda,
Utancımdan yerin dibine geçtim

16 Hakaret ve sövgü duya duya,
Öç almak isteyen düşman karşısında.

17 Bütün bunlar başımıza geldi,
Yine de seni unutmadık,
Antlaşmana ihanet etmedik,

18 Döneklik etmedik,
Adımlarımız senin yolundan sapmadı.

19 Oysa sen bizi ezdin, ülkemizi çakalların uğrağı ettin,
Üstümüzü koyu karanlıkla örttün.

20 Eğer Tanrımız’ın adını unutsaydık,
Yabancı bir ilaha ellerimizi açsaydık,

21 Tanrı bunu ortaya çıkarmaz mıydı?
Çünkü O yürekteki gizleri bilir.

22 Senin uğruna her gün öldürülüyoruz,
Kasaplık koyun sayılıyoruz.

23 Uyan, ya Rab! Niçin uyuyorsun?
Kalk! Sonsuza dek terk etme bizi!

24 Niçin yüzünü gizliyorsun?
Neden mazlum halimizi, üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun?

25 Çünkü yere serildik,
Bedenimiz toprağa yapıştı.

26 Kalk, yardım et bize!
Kurtar bizi sevgin uğruna!


• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?