fbpx

Resim: Jude Beck

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
15,16: Tanrı’nın yaptıkları harikadır. Onisimos sahibinden kaçmıştır, ama Pavlus aracılığıyla Rab’bi tanımıştır. Filimon ise Onisimos’u bir kardeş olarak kabul ederek Mesih’te daha büyüdü. Hayatımızda da zorluklar vardır ve kabul etmekte zorlandığımız durumlar olabilir. Ama Rab bizim için en iyi olanı yapacaktır.

20,23-25: Tanrı bizimledir. Pavlus tutukludur, ama o esenliktedir. Pavlus tutuklu olduğu halde şikayet etmez, bu durumun Mesih uğruna olduğunu bilerek şükreder. Her zaman Tanrı’nın bizimle birlikte olduğuna güvendiğimizde, biz de Pavlus gibi şükreden bir yaşam sürdürebiliriz.​

Bana hangi öğütler verilmektedir?
17: Pavlus Filimon’a, Onisimos’u kendisini kabul eder gibi kabul etmesi için ricada bulunur. Artık Onisimos Rab’de bir kardeş olmuştur. Tanrı’nın beni kabul ettiğini unutmamalıyım. Tanrı’nın beni kabul ettiği gibi, ben de kardeşlerimi kabul etmeliyim.

18,19: Kimseye sevgi borcundan başka bir şey konuda borçlu olmamalıyım. Sadece Tanrı’nın sevgisi gösterme konusunda insanlara borçluyum. Tanrı’nın bu sevgisini kardeşlerime nasıl gösterebilirim?

20,21: Pavlus Filimon’un istediğinden fazlasını yapacağına emindir. Ben Tanrı’nın buyruğunu yerine getiriyor ve fazlasını da yapıyor muyum?

22-25: Pavlus ile Filimon’un evindeki inanlılar topluluğu aynı yerde değildir, ama dualarda hep birliktedirler. Bugün dua ederken unutmadan anmam gereken kişiler kimlerdir? Bugün hangi kardeşime Rab’bin selamını vereceğim? Kilisemdeki kardeşler birbirine sevgiyle bakıyorlar mı? Bu konuda ne yapabilirim?

Filimon 1:15-25
15 Onisimos’un bir süre senden ayrılması belki de onu temelli geri alman içindi. 16 Onu artık köle değil, köleden üstün, sevgili bir kardeş olarak geri alacaksın. O, özellikle benim için çok değerlidir. Ama hem bir insan, hem de Rab’be ait biri olarak senin için daha da çok sevilecek bir kardeştir.

17 Bu nedenle, eğer beni yoldaşın sayıyorsan, kendisini beni kabul eder gibi kabul et. 18 Sana herhangi bir haksızlık etmişse ya da bir borcu varsa, bunu benim hesabıma say. 19 Ben Pavlus bunu kendi elimle yazıyorum, bedelini ben öderim. Senin kendi yaşamını bile bana borçlu olduğunu söylememe gerek yok. 20 Evet, kardeş, Rab yolunda bana bir yardımın olsun. Mesih’te yüreğimi ferahlat. 21 Sözümü dinleyeceğinden emin olarak ve istediğimden fazlasını da yapacağını bilerek sana yazıyorum.

22 Bu arada bana kalabileceğim bir yer hazırla. Çünkü dualarınız aracılığıyla sizlere bağışlanacağımı umuyorum.

23-24 Mesih İsa uğruna kendisiyle birlikte tutuklu bulunduğum Epafras, emektaşlarım Markos, Aristarhus, Dimas ve Luka sana selam ederler.

25 Rab İsa Mesih’in lütfu ruhunuzla birlikte olsun.


• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?