fbpx

Resim: Yuhanna 6:16–17

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
19–21: İsa doğayı denetimi altında tutar. Böyle bir yetkiye sahip biri benim sorunlarımı da çözebilir. Rab şimdi benimle birlikte. O’nu kabul edip tüm varlığımla O’nunla olduğumda korkularım yok olur.

26: İsa, kendisine gelenlerin amaçlarını bilir. Benim İsa’ya gelme amacım nedir? Tanrı’yla gerçek bir ilişki içinde miyim?

27: İnsanoğlu olan Tanrı Oğlu İsa bize sonsuza kadar kalıcı olan yiyeceği verebilir. İsa’nın kendisi bu yaşam ekmeğidir. O’nu kabul edenler, O’nun kurtarışı ve dirilişi aracılığıyla Tanrı’nın halkı olarak sonsuz yaşama kavuşurlar. Ben bana sonsuz yaşam veren İsa Mesih’in isteğine uygun bir yaşam sürmek için ne yapıyorum?

32, 33: İsa sonsuz yaşam vermek için gökten inen ekmektir. İhtiyaçlarımı esirgemeden sağlayan Tanrı’ya sımsıkı sarılıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
16–18: İsa’yı izlerken beni zorlayan sorunlar var mı? Bu sorunlar yüzünden korkuya kapılıyor muyum? Rab’bin yardımıma geleceğine inanıyor muyum?

26, 27: İsa’nın bedensel ihtiyaçlarımı karşılayacağına inanıyor muyum? Bu bereketlerin ortasında gösterilen, Tanrı’nın Egemenliği’nin belirtisi olan sonsuz yaşamı hatırlayarak ve İsa’yı izleyebiliyor muyum?

28, 29: Tanrı’nın işi, insanların İsa’ya iman etmesidir. İman aracılığıyla İsa Mesih ile aramdaki ilişkiyi geliştirmekten daha önemsiz işlere öncelik veriyor muyum?

30, 31: İnsanlar İsa’dan başka bir mucize yapmasını ister. Onlar atalarına man verenin Musa olduğunu düşünürler; oysa manı veren Tanrı’dır. Yalnız Tanrı’nın Sözü’nü, O’nu daha iyi tanımamı sağlayan yeterli kanıt olarak kabul ediyor muyum?

 

Yuhanna 6:16–33
16
Akşam olunca öğrencileri göle indiler. 17 Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefarnahum’a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. 18 Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. 19 Öğrenciler beş kilometre kadarkürek çektikten sonra, İsa’nın gölün üstünde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. 20 Ama İsa, “Korkmayın, benim!” dedi. 21 Bunun üzerine O’nu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı.

22 Ertesi gün, gölün karşı yakasında kalan halk, önceden orada sadece bir tek tekne bulunduğunu, İsa’nın kendi öğrencileriyle birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı. 23 Rab’bin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Taberiye’den başka tekneler geldi. 24 Halk, İsa’nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce teknelere binerek Kefarnahum’a, İsa’yı aramaya gitti. 25 O’nu gölün karşı yakasında buldukları zaman, “Rabbî*, buraya ne zaman geldin?” diye sordular.

26 İsa şöyle yanıt verdi: “Size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. 27 Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size İnsanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı O’na bu onayı vermiştir.”

28 Onlar da şunu sordular: “Tanrı’nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız?”

29 İsa, “Tanrı’nın işi O’nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir” diye yanıt verdi.

30 Bunun üzerine, “Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne yapacaksın?” dediler. 31 “Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi, ‘Yemeleri için onlara gökten ekmek verdi.’”

32 İsa onlara dedi ki, “Size doğrusunu söyleyeyim, gökten ekmeği size Musa vermedi, gökten size gerçek ekmeği Babam verir. 33 Çünkü Tanrı’nın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir.”

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?