fbpx

Resim: Ingmar

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
14: Tanrı bize ışık saçar (Yeşaya 60:l). Mesih’in yaşam ışığı ölüleri diriltir. Bu ışık bana da saçıldı böylece; artık karanlıktan çıkıp ışıkta yürümekteyim. Mesih’in ışığıyla bugün de güçlü adımlar atmalıyım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
8-10: Mesih’e iman edenler artık ışık çocukları olarak doğrulukla gerçeğin meyvelerini vermeleri gerekir. Bir konuda karar verirken veya harekete geçmeden önce yaptığımın Rab’bi hoşnut edip etmeyeceğini hep sormalıyım.

11-13: İsa imanlısı karanlığın işlerine katılmamakla yetinmez, onu açığa çıkarıp yok etmesi gerekir. Topluluğumuzda karanlık işlerin olduğunu bile bile buna göz yumuyor muyum? Yanlış olanın ne olduğunu anlayıp Kutsal Sözlerle doğruyu yerine getirmem gerekir (Mata18:15-17).

15-17: Mesih imanlısı dünyasal zekadan çok, Tanrfnın isteğini derinden anlayabilen bilgeliğe sahip olmalıdır. Her konuda Rab’bin isteğini anlayan biri Tanrfnın verdiği zamanı doğru değerlendirerek kullanır. Bugün de Tanrfnın isteğini doğru biçimde yerine getirmek için fırsatları kaçırmamalıyım.

18-21: Bir Mesih imanlısı bu karanlık dünyada hikmetli bir yaşam sürdürmek isterse, Kutsal Ruh’la dolu olması gerekir. Ancak bu şekilde şükredebilen yüreğiyle başkalarına boyun eğerek alçakgönüllü bir tutuma sahip olabilir. Bugünlerde ne kadar Ruh’la doluyum? Durmadan Kutsal Ruhun yönetiminde olduğumu hangi meyvelerimle kanıtlayabilirim?

 
 

8 Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rab’de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. 9 Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. 10 Rab’bi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. 11 Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine, onları açığa çıkarın. 12 Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından söz etmek bile ayıptır. 13 Işığın açığa vurduğu her şey görünür. 14 Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniyor:

“Uyan, ey uyuyan! Ölümden diril!

Mesih sana ışık saçacak.”

15 Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın. 16 Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. 17 Bunun için akılsız olmayın, Rab’bin isteğinin ne olduğunu anlayın.

18 Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh’la dolun: 19 Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab’be ezgiler, mezmurlar okuyun; 20 durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih’in adıyla Baba Tanrı’ya şükredin; 21 Mesih’e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun.

 

• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?