fbpx

Resim: Yuhanna 12:12-25

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
14,15: İsa’nın sıpaya binip Yeruşalim’e girmesi, fatih değil, adil kurtarıcı ve alçakgönüllü olduğunu gösterir (Zekeriya 9:9). Alçakgönüllü İsa’yı yaşamıma çekinmeden davet ettim mi? O zaman sonsuz esenliği tadarım.

23,24: Nihayet İnsanoğlu’nun yüceltilmesinin zamanı gelmiştir (Kıyaslayın 2:4; 7:6; 7:30). İsa, dünyadaki krallardan çok farklı şekilde, kendini halkı uğruna ölüme gidecek kadar fedakârlık yaparak yüceltilir. Bizim için bu büyük fedakârlığı yapan Rab’be her gün şükrediyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
13: İsa’nın bunca hizmetinden sonra kalabalık, O’nu kurtarıcı olarak kabul edip İsrail’in Kralı olarak karşılar. Ama ruhsal Mesih’i kabul etmek yerine, O’nun kendilerini Romalılardan kurtaracak siyasi bir kral olduğunu düşünürler. Benim İsa’yı yüceltmemin sebebi nedir? Ben İsa’nın nasıl biri olduğunu düşünüyorum?

16: Öğrenciler, İsa ölüp dirildikten sonra O’nun Mesih olduğunu anlarlar. Ben de uzun süre kiliseye katıldığım halde, Müjde’yi anlamakta hala zorluk çekiyor muyum? İsa’nın yüceliğini ve dirilişini doğru anlamalıyım.

19: Ferisiler, halkın İsa’yı nasıl karşıladığını görünce, kendi planlarının boşa çıktığını anlarlar. İsa’nın onların eline düşmesi, onların planının işleyişi sonucu değil, Mesih’in kendi isteğiyle gerçekleşir. İnsan planlarının, Mesih’in izni olmadan gerçekleşmeyeceğine inanıyor muyum?

25: Buğday tanesi örneği, İsa izleyicilerinin uygulaması gereken bir ilkedir. İsa’yı izliyorum deyip kendi canını kurtarmaya çalışanlar, canını kaybedip mahvolurlar. Dünyaya ait olanlara karşı kendini inkar edip her gün ölenler ise, sonsuz yaşama kavuşur (1 Korintliler 15:31). Ben Mesih’i hangi ilkelerle izliyorum?

Yuhanna 12:12-25
12 Ertesi gün, bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa’nın Yeruşalim’e gelmekte olduğunu duydu. 13 Hurma dalları alarak O’nu karşılamaya çıktılar. “Hozana! Rab’bin adıyla gelene, İsrail’in Kralı’na övgüler olsun!” diye bağırıyorlardı.

14-15 İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi,

“Korkma, ey Siyon kızı!

İşte, Kralın sıpaya binmiş geliyor.”

16 Öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin O’nun hakkında yazıldığını, halkın bunları O’nun için yaptığını hatırladılar. 17 Lazar’ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa’yla birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. 18 İsa’nın bu doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdiğini duyan halk O’nu karşılamaya çıktı. 19 Ferisiler ise birbirlerine, “Görüyorsunuz, elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bütün dünya O’nun peşine takıldı” dediler.

20 Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim’e gidenler arasında bazı Grekler vardı. 21 Bunlar, Celile’nin Beytsayda Kenti’nden olan Filipus’a gelerek, “Efendimiz, İsa’yı görmek istiyoruz” diye rica ettiler.

22 Filipus gitti, bunu Andreas’a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa’ya haber verdiler.

23 İsa, “İnsanoğlu’nun yüceltileceği saat geldi” diye karşılık verdi. 24 “Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. 25 Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaranonu sonsuz yaşam için koruyacaktır.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?