fbpx

Resim: Elina Sazonova

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
Tüm metin: Tanrı bütün imanlıların ilişkilerine dikkat eder. Bu nedenle karı koca, köle efendi, ebeveynle çocuklar ilişkilerinde hep Mesih’i aklında tutmaları gerekir. Ne yaparsam yapayım hep Rab için yapıyormuşum gibi candan yapmalıyım; bugün de kimlerle görüşürsem görüşeyim yanımda olan Rab’bi düşünmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1-3: Mesih’e ait olan çocuklar da Anne babalarına karşı itaatkar olup saygı göstermelidir. Tanrı’nın isteğine aykırı istekte bulunmadıkça anne babalarına, onları yaratan Tanrı’ya itaat ediyormuş gibi saygılı davranmaları gerekir. Aynı görüşte olmadığı zamanlarda bile saygılı davranmalıdır. Ben anneme babama yürekten saygı gösterebiliyor muyum?

4: İmanlı anne babalar; çocuklarını öfkelendirmeden, Rab gibi yaşam sürmeyi öğretmelidir. Tanrı’nın sözüne göre; eğitmeden sürekli azarlayarak yaklaşıldığında çocukların onuru kırılabilir. İlk önce anne ve babalar Tanrı’nın öğrettiği gibi yaşarlarsa, çocuklar Rabbe yaraşır biçimde yaşamayı daha kolay öğrenebilirler.

5-8: Mesih imanlısı efendisine karşı Rab’be hizmet ettiği gibi hizmet etmelidir. Göze hoş görünmek için değil, Rab’be hizmet edercesine gönülden çalışmalıdır. İş yerindeki davranışım Mesih’i hoşnut ediyor mu?

9: İş veren imanlı ise gerçek efendinin Tanrı olduğunu kabul ederek çalışanlarına dürüst ve saygılı davranmalıdır. Azarlamadan ve haksızlık etmeden işçilerini çalıştırmalıdır. Tanrı’nın bana nasıl davranmasını istiyorum öyleyse; işçilere karşı davranışlarım nasıl?

Efesliler 6:1-9
1 Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. 2-3 “İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin.” Vaat içeren ilk buyruk budur.

4 Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab’bin terbiye ve öğüdüyle büyütün.

5 Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih’in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin. 6 Bunu, yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için yapmayın. Mesih’in kulları olarak Tanrı’nın isteğini candan yerine getirin. 7 İnsanlara değil, Rab’be hizmet eder gibi gönülden hizmet edin. 8 Çünkü ister köle ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab’den alacağını biliyorsunuz.

9 Ey efendiler, siz de kölelerinize aynı biçimde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların da sizin de Efendiniz’in göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz.

 

• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?