fbpx

Sonra Musa’nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazılar’ın hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı.  —Luka 24:27

Usta öğretmenlerle bir şey hakkında çalışmayı hiç diledin mi? Alanında uzman olan birisinden ne kadar çok şey öğrenebilirdin? Bir şeyi en iyi öğretebilen kişi genellikle o alanda uzman olandır. Tanrı’yı tanıma konusunda uzman olan İsa’nın Emmaus’a giden yolda iki kişiyle konuşması hakkındaki bölümü okuyunca onlarla birlikte olmayı kolayca dileyebiliriz. İsa Kutsal Yazıları’nı onlara açıklarken kalpleri yanmıştı. O, iki kişi için ne kadar aydınlatıcı bir deneyim değil mi? Ama İsa Kendini yemek masasında gösterinceye kadar, onlara öğrettiği halde, O’nu tanıyamadılar. İncil’den ne öğrenirsek öğrenelim, İsa’yı öğrenmek için hâlâ Kutsal Ruh aracılığıyla bizi aydınlatmasına ihtiyacımız vardır.

Bununla birlikte Rab, Kendisi hakkında o adamlara öğreti vermenin önemli olduğunu gördü. Onlara Kendisi ile Kendi işlerini anlamaları için Kutsal Yazılardan çok önemli bir ders verdi. Kutsal Yazılar olmasa İsa’yı tanıyamazlardı. Kendisi hakkında öğreti vermek için en baştan başladı ve Eski Antlaşma’nın tamamım anlattı. Kendisi Tanrı olmasına rağmen ve yeni bir esinle meyi anında verebilmesine rağmen onlara Kendi hakkında öğreti vermek için Musa ve diğer peygamberler aracılığıyla esinle diklerini kullandı. Rab İsa, o harika eski kitapları, derslerinde metin olarak kullandı. Neden? İsa, başka bir yerde Kutsal Yazılar için “Bana tanıklık ediyor!” demiştir. (Yuhanna 5:39) İncil’in tamamı Rab İsa hakkındadır. O her kitaptadır.

Eski Antlaşma, uzun hikayelerden ve rahiplere verilen talimatlardan oluşuyormuş gibi gözüküyor. Bununla birlikte; Tanrı’nın Adem’in günah işlediği andan itibaren kurtuluş için çalışması göz önüne alınırsa, Eski Antlaşma gerçekten Tanrı’nın günahkârları kurtarmak için neler yaptığını gösteriyor. Kutsal Kitap kurtuluş hakkındadır. Başlangıçta Adem’in günah işlemesinden ve bütün insanların onda günahkâr olmasından dolayı kurtuluşa olan ihtiyacını görüyoruz (Romalılar 5:12-21). Eski Antlaşma’nın bundan sonra kalan kısmı, Tanrı’nın Kendisini İsrail halkına gösterip onları gelecek olan Kurtarıcı hakkında eğiterek kurtuluş için yaptığı hazırlıklardan oluşmaktadır. Yeni Antlaşma; İsa Mesih’in Kendisi ve sağladığı kurtuluş ile başlar. Sonra Elçilerin İşleri kitabı; kurtuluşun ilan edilmesinden bahseder ve elçilerin yazdığı mektuplar bize kurtuluşun açıklamasını yapar. Son olarak Esinleme kitabında kurtuluşun tamamlanmasını okuruz.

İsa Mesih’in Kurtarıcı olmasından dolayı, Kutsal Yazılar’daki her parçanın konusu O’dur. “Onlar bana tanıklık ediyor” diyor (Yuhanna 5:39). Kutsal Kitap’ı okurken kesinlikle İsrail’in tarihi ve Tanrı’nın bu halka nasıl yardım ettiği hakkında bilgi alacağız. Bununla birlikte bunların hepsinin arkasındaki hikâye, Tanrı’nın bizi kurtarmak için İsa Mesih aracılığıyla hazırladıkları ve bunu başarıyla sonuçlandırmasıdır. Kutsal Kitap’ı okurken İsa’yı ara! Kendisi ile Kendi sağladığı kurtuluş hakkında her sayfada bir şey vardır.

O’nu tanıyabilmem için.