fbpx

Resim: Yuhanna 12:37-50

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
40,41: Buradaki söz, Tanrı’nın onların yüreklerini isteyerek nasırlaştırdığı anlamına gelmez. İsa, iman etmeyi istemeyen kişilerin nasırlaşmış yüreklerine daha fazla tahammül edemeyeceğinden bahsetmektedir. Bu ayet, Yeşaya 6:10’dan alınmıştır. Yeşaya 1:2-4 ve 5:3-7’yi okursak, bunu daha iyi anlayabiliriz (6:11-13’ü de okuyalım).

44,45: İsa’ya iman edenler Tanrı’ya iman etmiş olur. İsa’yı derin derin düşünürken Tanrı’yı düşünmemek ya da Tanrı’ya önem verirken İsa’yı önemsememek mümkün değildir.

46-48: İsa, insanları karanlıktan kurtaran bir ışıktır. Peki İsa’yı reddederek O’nun sözüne uymayanların sonu ne olacaktır (48)? İsa bana göre kurtarıcı mı, yoksa yargıç mı?

49,50: İsa, Tanrı’nın sözüne tam tamamıyla itaat eder. Baba’nın sözü iman edenlere sonsuz yaşam sağlar. Ben bu gerçeğe inanıyor muyum? Tanrı’nın sözünü dinleyip O’na imanla itaat ediyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
37-39: Bunca mucizeyi görmelerine rağmen, iman etmeyenlerin olması ne kadar ilginç, değil mi? Oysa böyle kişilerin olacağı Eski Antlaşma’da bildirilmiştir (38). Onlar yürekleri nasırlaştırıldığı için iman etmezler (40). Müjde’yi paylaştığım ve Rab’bin sözünü öğrettiğim kişilerin imansızlıkta ısrar ettiğini fark ettiğimde hayal kırıklığına uğruyor muyum? Bütün faaliyetlerimin sonucunu Rab’be bırakarak, gayretle çalışmaya devam etmeliyim.

42,43: İsa, imanını insanların önünde gizleyen kişiler için ne der? O’na olan imanımı açıkça gösteriyor muyum? Gurur, kariyer, iş ve toplumsal ilişkiler konusunda insanlardan gelen övgüden etkileniyor muyum? Tanrı’dan gelen övgüyü ne kadar önemsiyorum?

Yuhanna 12:37-50
37 Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde O’na iman etmediler. 38 Bütün bunlar Peygamber Yeşaya’nın söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu:

“Rab, verdiğimiz habere kim inandı?

Rab’bin gücü kime açıklandı?”

39-40 İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti:

“Tanrı onların gözlerini kör etti

Ve yüreklerini nasırlaştırdı.

Öyle ki, gözleri görmesin,

Yürekleri anlamasın

Ve bana dönmesinler.

Dönselerdi, onları iyileştirirdim.”

41 Bunları söyleyen Yeşaya, İsa’nın yüceliğini görmüş ve O’nun hakkında konuşmuştu. 42 Bununla birlikte, önderlerin bile birçoğu İsa’ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden, havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. 43 Çünkü insandan gelen övgüyü, Tanrı’dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı.

44 İsa yüksek sesle, “Bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur” dedi. 45 “Beni gören beni göndereni de görür. 46 Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim. 47 Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. 48 Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan, söylediğim sözdür. 49 Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen Baba’nın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. 50 O’nun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için ne söylüyorsam, Baba’nın bana söylediği gibi söylüyorum.”


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?