fbpx

Resim: Jonathan Sebastiao

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
3: Tanrı bize esenlik ve lütuf sağlar. Tanrı günahkâr olan bizi Mesih’te kabul etti. Hem Onisimos hem Filimon Tanrı’nın önünde aynıdır. Köle olsun, kölenin sahibi olsun, ikisi de Tanrı’nın sağladığı esenlik ve lütuf ile özgür olur.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1,2: Mesih’e iman edenler Mesih uğruna yaşamalı ve Tanrı’nın kutsal vizyonu için birlikte olmalıdırlar. Mesih İsa uğruna birlikte çalışan emektaşlarım kimlerdir? Onlarla Mesih uğruna yapmakta olduğum işler nedir

4-6: Pavlus duasında her zaman Filimon’u anar ve onun sevgisi için şükreder. Dua ettiğimde kimleri anıyorum? Onlar için hangi konuda dua ediyorum? Onların yaptıkları için Rab’be şükrediyor muyum?

7: Filimon’un sevgisi Pavlus’un teselli kaynağı oldu. Yaptığım iyiliklerin kilisemdeki kardeşleri ferahlatabileceğini ve teselli edebileceğini düşünerek sevinçle yapmalıyım. Kilise ve imanlı kardeşlerim için bugün ne yapmalıyım?

8-10: Pavlus Filimon’a Onisimos için ricada bulunur. Pavlus ona emir verebilirdi, ama sevgiyle rica eder. Pavlus’un bu davranışından öğrenmem gereken nedir?

10-14: Pavlus Onisimos’un yararlı biri olduğunu söyler. Yararsız olan biri Mesih’te yararlı biri olarak değişebilir. Yarasız olarak gördüğüm biri var mı? Onun Rab’de yararlı biri olabilmesi için onunla ilgilenmem ve dua etmem gerekir.

Filimon 1:1-14
1-2 Sevgili emektaşımız Filimon, Mesih İsa uğruna tutuklu olan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteos’tan sana, kızkardeşimiz Afiya’ya, birlikte mücadele verdiğimiz Arhippus’a ve senin evindeki inanlılar topluluğuna selam! 3 Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.

4-5 Rab İsa’ya olan imanını ve bütün kutsallara beslediğin sevgiyi duydukça dualarımda seni anıyor, Tanrım’a sürekli şükrediyorum. 6 Mesih’te sahip olduğumuz her iyiliğin bilincine vararak imana dayanan paydaşlıkta etkin olman için dua ediyorum. 7 Sevgin benim için büyük sevinç ve teselli kaynağı oldu. Çünkü kutsalların yürekleri senin sayende ferahladı, kardeşim.

8-9 Bu nedenle, gerekeni sana buyurmaya Mesih’te büyük cesaretim olduğu halde, şimdi Mesih İsa uğruna tutuklu bulunan ben yaşlı Pavlus sana sevgiyle rica etmeyi yeğliyorum. 10-11 Tutukluluğum sırasında kendisine ruhsal baba olduğum oğlum Onisimos’lailgili bir ricam var. Bir zamanlar sana yararsızdı; ama şimdi hem sana hem de bana yararlıdır. 12 Kendisini, yani can ciğerimisana geri gönderiyorum. 13-14 Müjde’nin uğruna tutuklu kaldığım sürece senin yerine bana hizmet etmesi için onu yanımda alıkoymak isterdim; ama senin onayın olmadan bir şey yapmak istemedim. Öyle ki, yapacağın iyilik zorunluluktanmış gibi görünmesin, gönülden olsun.


• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?