fbpx

Resim: Şeria Irmağı, Fallaner

Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. —Hezekiel 36:26

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
26, 27: İsa Mesih kimseyle kıyaslanamaz. Yalnız O’nu iyi tanıyan kişi, Yahya’nın O’nunla ilgili yaptığı açıklamayı yapabilir. Tanrı’nın Sözü aracılığıyla İsa’yı tanımakta ilerliyor muyum? İsa’yı daha iyi tanıdıkça, kim olduğumu ve O’na nasıl hizmet edeceğimi doğru anlayabilirim.

29: İsa halkın günahını yüklenen günah sunusudur. Günahlarımızı bağışlatmak, bizi yenileyip Tanrı’nın halkı yapmak için kendini kurban olarak sunmuştur. Beni günahlarımdan kurtaran Rab İsa’ya her gün teşekkür ediyor muyum?

31-33: İsa, Kutsal Ruh’la vaftiz etmek için gelmiştir. Eski Antlaşma’da peygamberler şöyle peygamberlikte bulunmuştu: Mesih geldiğinde, tutsak olan İsrailliler kendi topraklarına dönecek, suyla arındırılacak, Tanrı’nın Ruh’u üzerlerine inecek (Hezekiel 36:25-28; Yeşaya 61:1), Tanrı Ruhu’nu dökecek (Yoel 2:28; Hezekiel 37:14). Bu peygamberlikler İsa aracılığıyla gerçekleşmiştir. İsa’ya geldiğimiz zaman Kutsal Ruh’ta Tanrı’nın halkı olarak yaşayabiliriz. Yıl boyunca Kutsal Ruh’ta yaşamaya karar verdim mi? Böyle yaşamak için neler yapacağım?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
20-23: Vaftizci Yahya, kendisinin kim olduğunu ve ne yapması gerektiğini iyi biliyordu. Ben bu dünyaya neden geldim? İsa’ya tanıklık etmek için, değil mi? Bugün kime İsa’yı tanıtmalıyım?

24-27: Yahya’nın İsa’ya karşı tavrı çok alçakgönüllüydü. Gerçek alçakgönüllülük, İsa’nın kim olduğunu anladığımda ortaya çıkar. Ben de Vaftizci Yahya gibi alçakgönüllü biri miyim?

 

Yuhanna 1:19-34
19-20 Yahudi yetkililer Yahya’ya, “Sen kimsin?” diye sormak üzere Yeruşalim’den* kâhinlerle Levililer’i* gönderdikleri zaman Yahya’nın tanıklığı şöyle oldu –açıkça konuştu, inkâr etmedi– “Ben Mesih değilim” diye açıkça konuştu.

21 Onlar da kendisine, “Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?” diye sordular.

O da, “Değilim” dedi.

“Sen beklediğimiz peygamber misin?” sorusuna,

“Hayır” yanıtını verdi.

22 Bu kez, “Kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere bir yanıt verelim” dediler. “Kendin için ne diyorsun?”

23 Yahya, “Peygamber Yeşaya’nın dediği gibi, ‘Rab’bin yolunu düzleyin’ diye çölde haykıranın sesiyim ben” dedi.

24-25 Yahya’ya gönderilen bazı Ferisiler ona, “Sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen, niye vaftiz ediyorsun?” diye sordular.

26 Yahya onlara şöyle yanıt verdi: “Ben suyla vaftiz ediyorum, ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. 27 Benden sonra gelen O’dur. Ben O’nun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim.”

28 Bütün bunlar Şeria Irmağı’nın ötesinde bulunan Beytanya’da, Yahya’nın vaftiz ettiği yerde oldu.

29 Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! 30 Kendisi için, ‘Benden sonra biri geliyor, O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ dediğim kişi işte budur. 31 Ben O’nu tanımıyordum, ama İsrail’in O’nu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim.” 32 Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü: “Ruh’un güvercin gibi gökten indiğini, O’nun üzerinde durduğunu gördüm. 33 Ben O’nu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ‘Ruh’un kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh’la vaftiz eden O’dur’ dedi. 34 Ben de gördüm ve ‘Tanrı’nın Oğlu budur’ diye tanıklık ettim.”

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?