fbpx

Resim: Jack Krier
Video: Yuhanna 17:11-19

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
11: Kurtuluşum için kendisine verilen bütün işleri tamamlayan İsa, Baba Tanrı’ya gitmiştir. O’nun bu fedakâr hizmeti için bugün nasıl şükredebilirim?

11b: İsa, kendisi Baba ile nasıl bir ise, öğrencilerinin de aynı şekilde bir olmalarını ister. Kilisedeki kardeşlerle bir olmak için ne kadar çabalıyorum? Bugünlerde onlarla bir olamadığım konular var mı?

18: İsa öğrencilerini dünyaya gönderir. İsa’yı izleyen kişi, İsa tarafından dünyaya gönderilen kişidir. Ben İsa tarafından dünyaya gönderilen birine uygun bir yaşaın sürüyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
14: İsa bu dünyaya ait olmadığı gibi, ben de bu dünyaya ait değilim. Ben de İsa gibi dünyanın nefretiyle karşı karşıya kalıyor muyum? İsa’da teselli bulup imanı cesaretle koruyarak ilerliyor muyum?

15: Dünyada yaşamak, gerçek inanlının görevidir. Çevremde oluşan zorluklar yüzünden kaçmak istiyor muyum? İsa’nın yüreklendirici sözüne sımsıkı sarılarak imanımı cesaretle gösterebilmek için dua ediyor muyum?

17: İnanlılar, Tanrı’nın Sözü olan gerçekle kutsal kılınır. Ben de Tanrı Sözü’yle günden güne kutsallaşıyor muyum?

Yuhanna 17:11-19
11 Ben artık dünyada değilim, ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar. 12 Kendileriyle birlikte olduğum sürece, bana verdiğin kendi adınla onları esirgeyip korudum. Kutsal Yazı yerine gelsin diye, mahva giden adamdanbaşka içlerinden hiçbiri mahvolmadı.

13 “İşte şimdi sana geliyorum. Sevincimin onlarda tamamlanması için bunları ben dünyadayken söylüyorum. 14 Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller. 15 Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. 16 Ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller. 17 Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. 18 Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim. 19 Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?