fbpx

Resim: Matthis Volquardsen

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Yuhanna 10:1–30

Beni mercanköşk otuyla arıt, paklanayım, yıka beni, kardan beyaz olayım.Mezmur 51:7

Müjdeler’deki söylemlerin birçoğu Yahudiler’e, özellikle yazıcılar ve Ferisiler’e hitabendi. Bu ayetler de onlara hitabendir. Dört bölümde üç kez (7:43; 9:16; 10:19) İsa’nın kendilerine bildirdiği öğretilerden ötürü Yahudiler arasında ayrılıklar olmuştu. İsa, bugünkü bölümümüzde yaptığı gibi, sıklıkla onları azarlamıştı.

İsa, 1-3 ayetlerde ağıldan Yahudi ağılı olarak söz eder. Yahudiler Tanrı’nın seçilmiş halkıydı ve İsa onlara gelmişti ama onlar O’nu kabul etmemişlerdi. “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi” (Yuhanna 1:12). Çoban İsa’dır ve koyun ağılına kapıdan girip koyunlarını eski antlaşmadan çıkaran (o kapıdan çıkaran) da O’dur. 16. ayette sözü edilen hırsızlar ve haydutlar, Tanrı Oğlu’nu reddeden ve başka insanları Yeni Antlaşma ağılına girmekten alıkoyan Yahudi liderlerdi. Çoban için kapıyı açan kapıyı bekleyen peygamberler ve özellikle de İsa’nın yolunu hazırlayan Vaftizci Yahya’dır. Bu ağıldan olmayan diğer koyunlar Yahudi olmayan uluslardır ve tek ağıl (Yahudiler ve Yahudi olmayan uluslar) ve tek çoban olacaktır. Güvenlik, teselli ve umut bulduğumuz inanlı kilisesi budur.

7 ve 9. ayetlerdeki kapı İsa’nın Kendisidir. Girip kurtulacak olanlar biziz ve bunu isteyen herkestir. Kurtarılmanın tek yolu İsa’dır. Orada otlak buluruz ve iyi Çoban’ın yönetimi ve koruması altında oluruz. İsa bizi düşmandan kurtarmak için yaşamını vermiştir. Bize yumuşak sesiyle yol gösterir ve O’nun gerçek koyunları olanlar her zaman o sesi duyar. Sahte çobanların (ücretli adam ve hırsızların) sesleri de her zaman vardır ama gerçek koyunlar sadece gerçek çoban olan İsa’yı izler.


Mezmur 23’ü bilip de çobanı tanımamak gerçekten de üzücü olur.