fbpx

Resim:  Marisa Howenstine

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Yasa’nın Tekrarı 5:22–33

Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım: Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı’dan korkun. Evet, size söylüyorum, O’ndan korkun. Luka 12:5

Günümüzde toplumda Rab korkusu üzücü bir şekilde eksiktir. İnsanlar Tanrı’dan gerektiği gibi korksalar birçok kötü şey gerçekleşmezdi

Tanrı’nın sevgi Tanrısı olduğu ve bize, “Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin” (Markos 12:30) diye buyrulmuş olduğu doğrudur. Ancak aynı zamanda Tanrı yolunda bir korkuya da sahip olmamız gerekmektedir. Bunun da, Tanrı’nın isteğine uygun olmayan herhangi bir şeyi yapmaktan korkmamız gerektiği anlamına geldiğine inanıyorum. Sevgi ve korkunun doğru bileşimini anlamak için, çocuklarla anne babaları arasındaki ilişkiyi düşünelim. Çocuğu iyi yetiştirmek, anne babasıyla sadece iyi bir ilişki içinde olmasını değil, aynı zamanda yanlış bir şey yapmak ya da anne babasını gücendirmekten korkmasını da sağlar.

Yaratılış 20’de, İbrahim ve karısı Sara’nın Gerar’a gidişleriyle ilgili bir anlatım yer almaktadır. İbrahim, hayatından endişe ettiği için karısı Sara için, “Bu kadın kız kardeşimdir” demişti. Bu adamlar Sara’nın karısı olduğunu bilirlerse, onu elinden alıp kendisini öldüreceklerini düşünüyordu. Ama Tanrı, kral Avimelek’e bir rüyada o kadını almamasını söyledi. Avimelek, İbrahim’i “Bu kadın kız kardeşimdir” dediğinden ötürü azarladığında İbrahim, “Çünkü burada hiç Tanrı korkusu yok” diye yanıtladı (Yaratılış 20:11). Tanrı korkusuna sahip olmayan insanlara güvenilmeyeceğini dile getiriyordu, aynı gerçek günümüz için de geçerlidir.

Biz, Tanrı korkusunun günümüzde çok ihtiyaç olan ve gelecek nesle de öğretilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz (bkz. Yasa’nın Tekrarı 31:12–13).


Her şey duyuldu, sonuç şu: Tanrı’ya saygı göster, buyruklarını yerine getir, çünkü her insanın görevi budur. — Vaiz 12:13