fbpx

Ben White

Safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih’e bağımlı kılıyoruz.

2.Korintliler 10:5

Her Tanrı çocuğu ruhsal düşüncelere sahip olmalıdır. Hayatımızda bu inanlı özelliği olmadan Şeytan’ın saldırılarına karşı tamamen çaresiz ve Rab’bin hizmetinde de yararsız oluruz. Bugünkü anahtar ayetimizde bize safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkmamız öğütlenmiştir. Yaratılış 6:5’de şu sözleri okuyoruz: “RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte.” Benliğe dayalı düşüncelerimiz, ruhsal düşüncenin düşmanıdır. Kişinin kendini yüceltmesi, hiçbir zaman Tanrı’yı onurlandırmaz; bu bir günahtır ve bundan vazgeçilmelidir. Ancak gözlerimizi kendimizden çekip Tanrı’nın karakterini odakladığımızda Tanrı için gerçekten hoşnut edici olabiliriz. O’nu olduğu gibi ve kendimizi de Tanrı’nın Ruhu tarafından her gün değişme ihtiyacında olan zavallı yaratıklar olarak görmeliyiz.

Bu günü yaşarken, Tanrı ve Sözü üzerinde derin düşünelim ki, başkaları da hayatımızda Tanrı olduğunu görüp O’na çekilebilsin.

Kutsal Kitap’ı okuma konusunda dikkatsiz olan inanlı, iman yaşamında da dikkatsizdir.