fbpx

Resim: Priscilla Du Preez

Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.  —2.Timoteos 3:16

Kutsal Kitap’ı nasıl okuyabilir ve ondan devamlı olarak nasıl yararlanabilirim? Bu sorunun cevabı oldukça uzun olabilir. Tanrı Sözü’nü anlamak için bize yardımcı olabilecek birçok şey vardır. Şimdi İncil’in kendi hakkında söylediği bir şey ile başlayalım.

Yukarıda bahsedilen ayette, Kutsal Kitap bilgisinin teorik bölümlerini toplayan iki unsur; öğretmek ve azarlamaktır. Öğretme ilk önce gelir, çünkü bütün ruhsal deneyimler Tanrı’nın Kutsal Yazılar’daki esinlemesi üzerine olan gerçek bilgiye bağımlıdır. Dünya Tanrı’yı, kendi bilgeliği aracılığıyla tanıyamaz. Yaratılış aracılığıyla Tann’nın isteğini bilmek için yeterli esinleme elde edemiyoruz. Tanrı’yı doğru tanıyabileceğimiz tek yol O’nun bizim öğretmenimiz olmaya lütfetmesidir. Tanrı bunu “peygamberler aracılığıyla bir çok bölümlerle ve bir çok yolla” ve son olarak “Oğlu aracılığıyla” konuşarak yapmıştır. Son açıklaması İsa Mesih’te ve öğretişi elçisel hizmet (Elçilerin İşleri 1:1-2) aracılığıyla olduğuna göre, Tanrı’yla ilgili konular hakkında tamamıyla ve tam anlamıyla bilgilendirilmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz.

Bu ayete göre öğretilmeye ihtiyacımız vardır. Bu ayet bize böyle bir yardım olmaksızın öğrenemeyeceğimiz şeylerin olduğunu anlatıyor. Öyle şeyler var ki, Kutsal Yazılar aracılığıyla bize açıklanmasaydı öğrenilemezdi. Bundan başka Kutsal Yazılar’da hâlâ öğrenmediğimiz şeyler de vardır. Hiç birimiz Tanrı’nın açıklamasının bütünlüğünü tam olarak anladığını söyleyemez. Kimisi çok olsun kimisi daha çok olsun her birimizin Kutsal Yazılar’dan gelen bilgiyle dolması gereken bilgisiz alanlar vardır. Son olarak bu Söz—eğer Tanrı’yı tanımak istiyorsak—bilinmesi gereken şeylerin olduğunu bize anlatıyor. Bilgi kurtuluş için önemlidir. Kutsal Kitap “bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazılar” olarak niteleniyor. Bilgi ayrıca lütufta büyümek için de gereklidir. İsa öğrencileri için, “Onları gerçekle kutsal kıl. Senin Söz’ün gerçektir” diye dua etti.

Bu yüzden Kutsal Yazılar’ı okurken “Bu bölüm bana Tanrı, İsa, Kilise, kendim, görevim v.b hakkında ne öğretiyor?” diye dua etmeliyiz. Dualarımız ve sorularımız cevaplandığında Kutsal Yazılar’ın yararlı olduğu ikinci yolla karşılaşacağız: Azarlama. Sadece bazı şeyler hakkında bilgisiz değiliz, başka konularda yanlışlığımız da vardır. Bazı şeyleri yanlış biliyoruz ve bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Ama bu sadece yanlışların sorunu değildir. Günah hakkında konuşuyoruz. Yanlış şeyler yapıyoruz çünkü istiyoruz. Kaza ile günah işlemiyoruz, içimizdeki isteğin harekete dönüşmesi sonucunda kendimizi günahın içinde buluyoruz. Bunların içimizde tekrar denetlenmesi gerekir, böylece onların yanlış olduğunu anlayabiliriz. Bu bizi şaşırtmamalı, yanlış yaptığımız bize söylenmeli. “Dost acı söyler” sözü doğrudur, bizim de Tanrı Sözü’nden daha iyi bir dostumuz yoktur. Tanrı Sözü’nü her okuduğumuzda bu soruyu sormamız için Tanrı yardımcımız olsun:

Bu yazı benim ve itaatim hakkında ne söylüyor?