fbpx

Clem Onojeghuo

…Onun adı Harika Öğütçü…olacak.

Yeşaya 9:6

Yeşaya 9:6, gelecek Mesih’in unvanlarından bazılarını listeleyen peygambersel bir ayettir. Bu unvanlar arasında Harika ve Danışman da yer alır. Ancak ayetin özgün İbranicesinde noktalama işareti olmadığından bazı Kutsal Kitap bilginleri bu iki sözcüğün İsa Mesih için bir tek unvanı, yani Harika Öğütçü unvanını tanımlamak üzere yazıldığını düşünür. Bu nokta doğru olsa da, olmasa da İsa’nın Harika Öğütçü olduğu doğrudur.

Yanlış yaptığımızda İsa Mesih bizimle vicdanımız aracılığıyla konuşur. Derin düşündüğümüzde bizimle ince, yumuşak bir ses ile konuşur. Bazen dostlarımız ya da belki de bizimle aynı görüşte olmayanlar aracılığıyla da konuşur. Bizimle bazen günün olayları aracılığıyla konuşsa da genelde Sözü aracılığıyla konuşur. Tanrı’nın öğüdüne karşı duyarlı olmayı öğrenmeliyiz.

Öğüt verdiğinde bu bazen, “O adam sensin!” şeklinde bir azarlama (2. Samuel 12:7) ya da “Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım” (İbraniler 13:5) şeklinde teselli sözcükleri olabilir. “Yol budur, bu yoldan gidin” (Yeşaya 30:21) şeklinde bir öğüt ya da“Ayağa kalk! İsrailliler günah işlediler” (Yeşu 7:10–11) şeklinde bir uyanış çağrısı olabilir.

Yeryüzüne ait gailelerden ötürü kendi vizyonumuz sınırlı ve azdır. Durumları dünyaya ait çarpık bir açıdan görmeye yatkınızdır. Verdiğimiz kararları onaylamak için sıklıkla hayallere kapılırız. Sonsuzluk için bir değeri, önemi olacak kararlar ve seçimler yapabilmemiz için bize göksel bir perspektifle öğüt verecek birisine ihtiyacımız vardır. Harika bir Öğütçü’ye ihtiyacımız vardır. O Harika Öğütçü de İsa Mesih’tir. O’nun öğütlerini yerine getirelim.

Bugün Harika Öğütçü’yü dinlediniz mi?