fbpx

Resim: Yuhanna 12:26-36

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
27: İsa duygularını öğrencilere gizlemeden, açıkça söyler. Yine de yaşamının amacını hatırlayarak kendi isteğinden vazgeçer. Bu amacı gerçekleştirerek Tanrı’nın ismini yüceltmek için yakarır (Filipililer 2:5-11). Benim yaşamının amacı nedir? İsa gibi kendimi inkâr edip Tanrı’yı yüceltmek istiyor muyum?

31-33: İsa çarmıhı yükleyip dünyanın egemeni olan Şeytan’ın gücünü kırmıştır. Rab kendine iman edenlere sonsuz yaşam sağlar. Şeytan’ın koyduğu birçok engele rağmen, İsa kendini inkâr edip dünyayı yener. İsa’ya gelebilmemi sağlayan şey, O’nun Tanrı’ya itaat etmesidir. Bugün hangi konuda İsa’nın yardımına ihtiyaç duyuyorum? Şeytan, dünyayı yenmiş olan Mesih’imin bana yardım etmesine engel olamaz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
26: İmanlılar, toprağa düşüp ölen bir buğday tanesi gibi, kendi isteklerinden vazgeçip Rab’be itaat etmelidir. İsa’ya hizmet etmek istiyor muyum? O zaman O’nun yürüdüğü yoldan yürümeliyim. Bir köle sahibine her zaman hizmet etmek için hazır olmalıdır. Her gün Rab’bin buyruğunu öğrenmek için O’nun huzurunda duruyor muyum? Bunu yapıyorsam, Baba İsa Mesih’i yücelttiği gibi, beni de yüceltir.

34: İnsanoğlu, göğün bulutlarıyla gelen Mesih anlamına gelir (Daniel 7:13). Kalabalık bu nedenle Mesih’in acı çekmeyeceğini düşünmüştür. Oysa İsa’nın çarmıhta ölüp, sonra dirilerek göğe alınması gerekmektedir. O zaman kendi halkını Tanrı’ya götürür ve sonsuza dek hükmeder (3:14; 8:28;  Efesliler 2:16). Ben kimin isteğine göre hareket ediyorum? Tanrı’nın mı, yoksa insanların mı?  Tanrı’nın isteğine göre hareket edersem, zaferli olurum.

35,36: İsa ışıktır. İsa’ya iman etme zamanı sınırsız değildir (İbraniler 12:17). İşık olan İsa’ya şimdi iman edip ışık çocuğu olmalıyım. Bugün hayatımın gidiş yönü neresi? Karanlıkta mı, ışıkta mı yürüyorum?

Yuhanna 12:26-36
26 Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır. 27 Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? ‘Baba, beni bu saatten kurtar’ mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim. 28 Baba, adını yücelt!”

Bunun üzerine gökten bir ses geldi: “Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim.”

29 Orada duran ve bunu işiten kalabalık, “Gök gürledi” dedi.

Başkaları, “Bir melek O’nunla konuştu” dedi.

30 İsa, “Bu ses benim için değil, sizin içindi” dedi. 31 “Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemenişimdi dışarı atılacak. 32 Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim.” 33 İsa bunu, nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu.

34 Kalabalık O’na şöyle karşılık verdi: “Kutsal Yasa’dan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen, ‘İnsanoğlu yukarı kaldırılmalıdır’ diyorsun? Kimdir bu İnsanoğlu?”

35 İsa, “Işık kısa bir süre daha aranızdadır” dedi. “Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. 36 Sizde ışık varken ışığa iman edin ki, ışık oğulları olasınız.”

İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?