fbpx

Resim: Yuhanna 13:1-15

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
1,2: İsa seçilmiş olanlara sevgisini daima gösterir. O’nun beni de sevdiğine inanıyor muyum? Şeytan saldırısını ne kadar arttırsa da, İsa beni sevmekten vazgeçmez ve her zaman korur.

3-5: Dünyanın egemeni olan İsa, kurtarış işinin tamamlanacağı günün yaklaştığını bilir. Kalkıp öğrencilerinin ayaklarını yıkar. Böylece hizmetçilerin yapması gereken işini yapar. Günahlarımı üstlenip çarmıha gerilmekten daha büyük hizmet olur mu? Bu hizmeti gerçekleştiren Rabbim’e nasıl hizmet ediyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
2,10: Öğrenciler ayaklarının yıkanmasıyla anında temiz olmaz. Yahuda’nın yaptığı gibi, Şeytan’a yüreğimi teslim etmemeliyim. Kendimi İblis’in ve benliğin ayartılarına karşı nasıl koruyorum?

6: Petrus’un yaptığı gibi, ben de kirli ayaklarımı İsa’ya uzatmaktan çekinebilirim. Kutsal Kitap üzerinde derin düşünerek O’nun sözünü yerine getirmezsem, Rab’bin önünde durmaktan utanırım. O’nun önünde utanmamak için ne yapıyorum?

8: Beni temiz kılan İsa’nın çarmıhını kabul etmiyorsam, O’nunla hiçbir ilişkim olmaz. O’nun sevgiyle gerçekleştirdiği hizmeti kabul etmiyorsam, Tanrı’nın halkından biri olamam. Sevginin doruk noktası olan çarmıh hizmetini kabul ediyor muyum? O zaman İsa ile doğru bir ilişki kurabilirim.

9,10: Petrus, İsa’nın hizmetini yanlış anlar. İsa’nın ölümü sayesinde merhamet bulanlar, temizlenip O’nunla yeni bir ilişkide içinde olabilir. Kaygılanmadan ve şükranla, İsa Mesih ile daha iyi iletişim kurmaya çalışıyor muyum? Bana hizmet edene hizmet etmeye hazır mıyım?

Yuhanna 13:1-15
1 Fısıh Bayramı’ndan* önceydi. İsa, bu dünyadan ayrılıp Baba’ya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti; sonuna kadar da sevdi. 2 Akşam yemeği sırasında İblis, Simun İskariot’un oğlu Yahuda’nın yüreğine İsa’ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. 3 İsa, Baba’nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı’dan çıkıp geldiğini ve Tanrı’ya döneceğini biliyordu. 4 Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. 5 Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı.

6 İsa, Simun Petrus’a geldi. Simun, “Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?” dedi.

7 İsa ona şu yanıtı verdi: “Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın, ama sonra anlayacaksın.”

8 Petrus, “Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın!” dedi.

İsa, “Yıkamazsam yanımda yerin olmaz” diye yanıtladı.

9 Simun Petrus, “Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka!” dedi.

10 İsa ona dedi ki, “Yıkanmış olan tamamen temizdir; ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz, ama hepiniz değil.” 11 İsa, kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle, “Hepiniz temiz değilsiniz” demişti.

12 Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. “Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?” dedi. 13 “Siz beni Öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. 14 Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. 15 Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?