Kederim Sevince Dönüşecek | Yuhanna 16:13-24

Kederim Sevince Dönüşecek | Yuhanna 16:13-24

Resim: Gabriel Tovar Video: Yuhanna 16:13-24 Tanrı’nın ayetlerdeki kimliğı: 13: Kutsal Ruh, hem bana gerçeği bildirir, hem de beni gerçeğe yöneltir. Bugünlerde imanda büyüyor muyum? Kutsal Ruh’un yönlendirişiyle yaşıyor muyum? 14: Kutsal Ruh, İsa’nın Baba Tanrı’yı...
Ne İçin Ağlıyorsunuz?

Ne İçin Ağlıyorsunuz?

Leo Rivas-Micoud Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Matta 13:36–43 Keşke başım bir pınar, gözlerim bir gözyaşı kaynağı olsa! Halkımın öldürülenleri için ağlasam gece gündüz! — Yeremya 9:1 Tanrı’ya en son ne zaman etrafınızdaki kayıp canlar için ağlayarak...