fbpx

Resim: Francesco Gallarotti

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Luka 8:4–15

İyi toprağa düşenler ise, sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler.Luka 8:15

Başka insanlar bize karşı sabırlı olup katlandıklarında çok minnettar oluruz. Bugün sormak istediğim soru ise, “Ben başkalarına karşı ne kadar sabırlıyım ve onlara ne kadar katlanıyorum?” sorusudur.

Sabır, inanlının bir özelliğidir. “Size yalvarırız, kardeşler, boş gezenleri uyarın, yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun” (1.Selanikliler 5:14).

Rab’bin hizmetindeki sorumluluk, bireyleri ele almak ve Rab’bin sürüsünüdoğru yönetmek için çok sabır gerektirir. “Rab’bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalıdır” (2.Timoteos 2:24). Hepimiz Rab’bin hizmetkârları olmak istiyoruz, değil mi? Bu yüzden birbirimize karşı sevgi dolu ve sabırlı olmak için epey çok çaba ve sebat gösterelim.

Günaha karşı sabırlı olmaya cüret edemeyiz ama Kutsal Kitap bizi günahlıya karşı çok sabırlı ve düşünceli olmaya teşvik eder.

Aşağıda kendilerinden ders alabileceğimiz Kutsal Kitap’tan birkaç kişi yer alıyor:

Daniel, bütün geceyi aslanlarla geçirdikten sonra sabahı sabırla beklemişti. Hayatlarını kaybedenler ise doğruluğa karşı çıkanlar olmuştu.

Eyüp tüm mal varlığını ve çocuklarını kaybetmişti. Değiştiremeyeceği şeyleri sabırla kabul etmişti. Daha sonra mal varlığı ikiye katlanmıştı.

Pavlus, Roma’ya giderken yüzbaşıya gemiyle gitmemeyi öğütlemişti. Yüzbaşı onun öğüdünü dinlemedi ve Pavlus’un da diğerleriyle birlikte fırtınaya sabırla katlanması gerekti. Bu kez de, hem kendi hayatı, hem de gemideki diğer 376 kişinin hayatı kurtarılmıştı.

İsa nihai örnektir. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi. Dövülüp çarmıha çivilendiğinde sabırla katlandı.


Ya Rab, bugün daha sabırlı ve Senin gibi şefkatli ve nazik olmama yardım et.