fbpx

Video: Yuhanna 18:1-14

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
1,2: İsa, ölümü karşılamak için dua etmeye gitmektedir. O, daha önce de öğrencileriyle sık sık dua etmeye gitmiştir (Luka 22:39-40). İsa hala benim için en kusursuz dua örneğidir (Romalılar 8:34).

4-8, 11: İsa, kendi başına geleceklerin hepsini bilerek istekle öne çıkmıştır. Rastlantı sonucu çarmıha gerilmemiştir. Bu fedakârlığı için O’na hergün şükrediyor muyum?

8-9: İsa, daha önce dua ettiği gibi (Yuhanna 17:12), tutuklandığı ana kadar öğrencilerini korur. İsa’nın beni de sonuna kadar koruyacağına güveniyor muyum? Son zamanlarda beni nasıl korudu?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1, 2: Öğrencileri, İsa’yla beraber dua etmeye giderlerdi. Yaşam şartlarının iyileşmesiyle birlikte, birçok kişi zaman buldukça eğlence yerlerine gitmeyi tercih etmektedir. İsa’nın yaptığı gibi, diğer inanlı kardeşlerle birlikte dua etmeye istekli miyim? İmanda beraber güçleneceğimiz kardeşlere ihtiyacımız vardır. Çevremde benimle beraber imanda yürüyebilecek imanlı kardeşlerim var mı? Ben de kardeşlerime bu konuda destekte bulunuyor muyum?

10,11: Petrus’un Rab’bi düşünerek gerçekleştirdiği davranış, Tanrı’nın kurtarma işini mahvedebilirdi. Rab’be olan tutkumdan dolayı bu tür hatalara düşüyor muyum? Davranışımın Tanrı’nın isteğine uygun olup olmadığına dikkat ediyor muyum?

Yuhanna 18:1-14
1 İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi’nin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa’yla öğrencileri bu bahçeye girdiler. 2 O’na ihanet eden Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü İsa, öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. 3 Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle başkâhinlerin ve Ferisiler’in* gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı.

4 İsa, başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara, “Kimi arıyorsunuz?” diye sordu.

5 “Nasıralı İsa’yı” diye karşılık verdiler.

İsa onlara, “Benim” dedi.

O’na ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. 6 İsa, “Benim” deyince gerileyip yere düştüler.

7 Bunun üzerine İsa onlara yine, “Kimi arıyorsunuz?” diye sordu.

“Nasıralı İsa’yı” dediler.

8 İsa, “Size söyledim, benim” dedi. “Eğer beni arıyorsanız, bunları bırakın gitsinler.” 9 Kendisinin daha önce söylediği, “Senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim” şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle konuştu.

10 Simun Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti, başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı.

11 İsa Petrus’a, “Kılıcını kınına koy! Baba’nın bana verdiği kâseden içmeyeyim mi?” dedi.

12 Bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa’yı tutup bağladılar. 13 O’nu önce, o yıl başkâhin olan Kayafa’nın kayınbabası Hanan’a götürdüler. 14 Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden Kayafa idi.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?