fbpx

Resim: korhil65

Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih’le birlikte Tanrı’da saklıdır. — Koloseliler 3:3

Bugünkü ayet, üzerinde düşünülecek ilginç bir ruhsal gerçeklik sunuyor. Yaşamınız –şu anda sürdüğünüz yaşam– Mesih’te saklıdır. Bu durum,“Şu anda neredesiniz?” sorusuna dikkate değer bir cevap veriyor. Ruhsal olarak doğru cevap, “Ben şu anda Mesih’teyim!” olmalıdır. Gerçekten de öyle. Mesih’tesiniz. O sizin bulunduğunuz yerdedir. Siz kaybolmuşken, sürüklenip giderken, uzaklardayken, O sizi kendisine çekti (bkz. Efesliler 2:1-5). O sizi buldu ve şu anda sizin bulunduğunuz yerdedir.

Şimdi ayetin başına dönelim: “Siz öldünüz.” Bu gerçek, “eski şeyler geçmiş” ifadesine eşlik eder. Eski şeyler geçmiştir çünkü siz öldünüz. Mesih’le çarmıha gerildiğiniz zaman öldünüz.

Şimdi bu düşünceleri devam ettirmek için başka bir ayeti ele alalım. “Mesih’le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu’na imanla sürdürüyorum” (Galatyalılar 2:20). Mesih’le birlikte öldünüz. Artık yaşayan siz değilsiniz, Mesih sizde yaşıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İmanla. Yeni yaşamınıza imanla erişim sağlarsınız.

Acı verici bir geçmişle mücadele eden bir kişi için, imanla yaşanacak bir alan da kimliktir. Acı verici geçmişiniz sizi tanımlıyor mu? Bugün ve yarın yaşamın nasıl olduğunu belirleyen o mu? Kendi anlayışınıza ve deneyimlerinize kalırsa, yanıtlar hızlı ve emin bir şekilde gelebilir: “Evet, geçmişim beni tanımlıyor! Evet, geçmişim yaşamımı belirliyor!” Biliyorum. Gerçekten öyle görünebiliyor, öyle değil mi?

İşte imanın devreye girmesi gereken yer tam burasıdır. Tanrı’nın Oğlu’na iman demek, Mesih’in sizin kimliğinizle ilgili anlayışında istirahat etmeyi seçmek demektir. Mesih’in öyküsünün sizin öykünüzü değiştirmesinde yatan rahatlığı seçmek demektir. Mesih sizi seviyor ve sizin için kendi canını vermekle bunu kanıtlamıştır. Ardından sizi kendisine çekmiştir. Bugünkü gerçekliğiniz budur. Mesih’in sizin yaşamınızda gerçekleştirmiş olduğu şey budur. Ve siz Mesih’te bulunduğunuz için, Baba sizi tümüyle hoşnut olduğu kendi Oğlu’nda görüyor. Siz şu anda O’nun yücelmiş ve sağında oturmakta olan Oğlu’ndasınız. Siz de Mesih gibi ruhsal olarak doğrudan Tanrı’nın huzurunda bulunuyorsunuz. Şimdi sürdüğünüz yaşamı, şu anda Babanız’la olduğunuz, O’nun tarafından kabul edildiğiniz ve O’nunla güvende olduğunuz gerçeğine imanla sürdürüyorsunuz.


Şöyle deyip kendinizi buna adar mısınız: “Ya Rab, senin beni nasıl gördüğüne ya da benim kendimi nasıl gördüğüme dair kendi anlayışım yerine senin Sözü’ne iman ediyorum. Ve bugün benim sende ve senin de bende olduğuna iman ediyorum. Bu gerçeğin kendimle ilgili en doğru ve derin gerçek olduğuna iman ediyorum.”