fbpx

Resim: Francesco Gallarotti

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Luka 14:25–33

Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes, bunların yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Matta 19:29

Günümüz hayatının hızlı temposunda Tanrı’nın inanlı yaşamıyla bağlantılı karakteri ve isteğini sıklıkla unuturuz. Kibirli ve ben-merkezli tutumlar, birçok kereler yaşamlarımızı yönetmek ister.

Kutsal Yazılar bize zaman zaman kendimize hatırlatmamız gereken birçok ikilem öğretir. İsa, Matta 19:21, “Eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle” demiştir. Yeryüzüne ait hazinelerin kaybedilmesi ruhsal hazineyi takdirimizi derinleştirebilir.

“İsa oturup Onikiler’i yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: ‘Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkârı olsun’” (Markos 9:35). Alçakgönüllülük yükseltilmeye götürür. Hizmetkârlık, Tanrı’nın egemenliğinde krallar ve kâhinler olmaya götürür.

“Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir” (Yuhanna 12:24). Yaşam ölümden gelir. Kendi isteğimizden vazgeçerek kendi kimliğimizi kaybetmemizin sonucu bol ürün olacaktır. “Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde’nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır” (Markos 8:35).

Bugün güvenlik arzuluyor ve arıyoruz. Onu, Tanrı’nın karakteri ve isteğini kabul ederken bulmaz mıyız?


Ne var ki, Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını seçti… Öyle ki, Tanrı’nın önünde hiç kimse övünemesin.1.Korintliler 1:27, 29