fbpx

Resim: __ drz __

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
3: Kutsal Ruh esenlik bağıyla kilisesinin birliğini sağlar. Bu birlik insan gücüyle değil, yalnız Kutsal Ruh’un gücüyle oluşabilir. Biz birliği yaratanlayız fakat Tanrı’nın önceden verdiği birlik bağını devam ettiririz. Topluluğumuz bunun için nasıl emek vermektedir?
4-6: Tanrı bizi tek bir umuda çağırırken beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman ve vaftizi de bir olarak verdi, tıpkı kendilerinin bir olması gibi. O halde kilise de bir olmalıdır. Tanrı öteki uluslardan olanlarla Yahudi imanlıları bir yapıp kilise aracılığıyla Mesih’te her şeyi birleştirmek ister (1:10). Topluluğumuz Tanrfnın bu kadar yüce tasarını dünyaya iyi yansıtıyor mu?
7-12: Mesih ölüp dirilerek kilisenin bir olması ve kutsalların Mesih’in bedenini geliştirmesi konusunda gereken hizmetin yapılabilmesi için armağanlar verdi. Öyle ki topluluğumuzda elçi, peygamber, müjdeci, önder ve öğretmen vs. vardır. Bu armağan ve görevleri biz seçemeyiz, yalnızca Tanrı bize dağıtır. Kutsal sözleri paylaşanları Tanrı’dan bir hediye gibi görüp şükrediyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1-3: Tanrı’dan aldığım çağrı nedir? Çağrıma uygun yaşamakta mıyım? Umutsuzluğa kapılıp perişan bir yaşam süren beni çağırarak, kutsallardan biri olma hakkını veren Tanrfnın lütftına yaraşır biçimde yaşayıp yaşamadığımı kontrol etmeliyim. Kutsal kilisenin bir üyesi olarak babamın isteğine göre birlik için emek vermeliyim.

Efesliler 4: 1-12
1 Bu nedenle, Rab’bin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. 2 Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. 3 Ruh’un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. 4-6 Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.

7 Ama lütuf her birimize Mesih’in armağanı ölçüsünde bağışlandı. 8 Bunun için Kutsal Yazı şöyle der:

“Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı,

İnsanlara armağanlar verdi.”

9 Şimdi bu “çıktı” sözcüğü, Mesih önce aşağılara, yeryüzüneindi demek değil de nedir? 10 İnen de O’dur, her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da O’dur. 11 Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önderve öğretmen atadı. 12 Öyle ki, kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih’in bedenini geliştirmek üzere donatılsın.


• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?