fbpx

Resim: Gabriel Tovar
Video: Yuhanna 16:13-24

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliğı:
13: Kutsal Ruh, hem bana gerçeği bildirir, hem de beni gerçeğe yöneltir. Bugünlerde imanda büyüyor muyum? Kutsal Ruh’un yönlendirişiyle yaşıyor muyum?

14: Kutsal Ruh, İsa’nın Baba Tanrı’yı yücelttiği gibi, İsa’yı yüceltir. Ben de Kutsal Ruh’la dolduğumda, İsa’yla  Tanrı’nın yüceliğini anlarım. Mesih’in yüceliği karşısında insanın ne kadar zayıf olduğunu açıkça anlıyor muyum?

15: Kutsal Ruh, İsa’dan olanı bildirir. “Kutsal Ruh’un işi” denilen bir şey İsa’nın sözlüyle uyumlu değilse,o Kutsal Ruh’un işi değildir. Çevremde ve hayatımda olup bitenlerin Tanrı’nın sözüne uyup uymadığını dikkatle inceliyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
17,18: İsa defalarca gideceğini söylediği halde, öğrenciler O’nu anlamıştır. Tanrı’nın sözünü anlamakta güçlük çekiyor muyum? Böyle zamanlarda Kutsal Ruh’un yardımını istiyor muyum?

20-22: İsa, kederimi ve ağlayışımı sevince dönüştürür. Üstelik dünya bu sevinci çalamaz. Kederlendiğim ya da sıkıldığım zamanlarda İsa’dan yardım istiyor muyum? Son günlerde tattığım bir sevinç var mı?

24:  Tanrı’nın verdiği her şey beni sevindiriyor mu? Tanrı’dan aldığım şeylerle mi, yoksa dünyadan gelenlerle mi seviniyorum?

Yuhanna 16:13-24
13 Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. 14 O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. 15 Baba’nın nesi varsa benimdir. ‘Benim olandan alıp size bildirecek’ dememin nedeni budur.

16 “Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni göreceksiniz.”

17 Öğrencilerinden bazıları birbirlerine, “Ne demek istiyor?” diye sordular. “ ‘Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni göreceksiniz’ diyor. Ayrıca, ‘Çünkü Baba’ya gidiyorum’ diyor.” 18 Onun için, “Bu ‘kısa süre’ dediği nedir? Söylediklerini anlamıyoruz” deyip durdular.

19 İsa kendisine soru sormak istediklerini anladı. Onlara dedi ki, “ ‘Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni göreceksiniz’ dememi mi tartışıyorsunuz? 20 Size doğrusunu söyleyeyim, siz ağlayıp yas tutacaksınız, dünya ise sevinecektir. Kederleneceksiniz, ama kederiniz sevince dönüşecek. 21 Kadın doğum yapacağı zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmiştir. Ama doğurunca, dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur. 22 Bunun gibi, siz de şimdi kederleniyorsunuz, ama sizi yine göreceğim. O zaman yürekten sevineceksiniz. Sevincinizi kimse sizden alamaz. 23 O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, benim adımla Baba’dan ne dilerseniz, size verecektir. 24 Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?