fbpx

Resim: eberhard grossgasteiger

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: 1.Petrus 2:1–25

Çünkü Kutsal Yazı’da şöyle deniyor: “İşte, Siyon’a bir taş, seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. O’na iman eden hiç utandırılmayacak.” 1.Petrus 2:6

Fazlasıyla çok sayıda insan Tanrı’ya tapınmayı reddeder çünkü yeryüzündeki kısa hayatlarını günah içinde yaşamayı tercih ederler.

Mesih’i yaşamlarımıza kabul edip O’nun yaşamımızın köşe taşı olmasına izin vermeliyiz (Efesliler 2:19–22). İnanlılar diri taşlar gibidir. İsa, etrafımızdakilere karşı Kendisi için gerçek ve sadık tanıklar olmamızı ister. Biçimlendirilebilir olup O’nun bizi Kendi onur ve yüceliği için biçimlendirmesine izin vermemizi arzular.

İsa Mesih üzerine bina edersek, O’nun “seçilmiş soyu, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın öz halkı” ve “bizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini duyurmak için seçilmiş” (1.Petrus 2:9) oluruz.

Dürüst olmak ve temiz bir vicdana sahip olmak inanlı yaşamının iki önemli kısmıdır. Etrafımızdaki dünya dürüst davranışlarımıza hayret edecek ve Mesih’in bizim içimizden parlayışını görecektir. Bazı insanlar Tanrı’yı tanımaz ama inanlılara bakıp zor durumlara verdiğimiz karşılıklara dikkat eder. Bu da bizi tüm davranışlarımızda Rab’bi izlemeye esinlendirmelidir.

Her birimiz, İsa’nın bina etmeyi istediği binanın bir parçası olmayı bir onur saymalıyız. “Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı’nın tahtının sağında oturuyor” (İbraniler 12:2).


Sağlam Kaya olan İsa’nın üzerine bina edin.