fbpx

Resim/video: Yuhanna 7:1–24

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
1: İsa, Yahudilerin kendisine olan nefretini bildiğinden Yahudiye’de kalmak istemez. Onlar tarafından öldürüleceğini bilmektedir; fakat zamanı daha gelmemiştir. Müjde’yi duyururken gereksiz yere sürtüşmelere girmemek için, İsa’nın bu bilgelik yönünü öğrenmeliyiz.

3–5: İsa’nın kardeşleri bile O’nu doğru tanıyamaz. Ailemde inancımı anlamadan beni yanlış yargılayan biri var mı? Çocuklarımı, İsa’yı doğru tanıyıp O’nun ardından gitmeleri için eğitiyor muyum?

6–10: İsa, çalışmak için zamanın uygun olup olmadığını bilir. Babası’nın belirlediği zaman gelince halk arasında çalışmaya başlar ve insanlardan gelen övgüden kaçar. Tanrı’nın belirlediği zamana göre hareket edebilmek için O’nun sesine dikkatle kulak veriyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
5: Kişinin imanlı bir aileden gelmesi, onu otomatik olarak imanlı yapmaz. Kişi İsa Mesih’i kişisel olarak kabul etmelidir. Ben ve ailem İsa’yı kurtarıcı olarak kabul ettik mi?

6, 8: İsa, bizim için zamanın hep uygun olduğunu söylüyor. O’na iman edip onu izlemek için beklemek zorunda değilim. İsa’nın ardından gitmeye karar verdim mi? Bu kararı gündelik hayatımda nasıl uyguluyorum?

 

Yuhanna 7:1–13
1 Bundan sonra İsa Celile’de dolaşmaya başladı. Yahudi yetkililer O’nu öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye’de dolaşmak istemiyordu. 2 Yahudiler’in Çardak Bayramı yaklaşmıştı. 3 Bu nedenle İsa’nın kardeşleri O’na, “Buradan ayrıl, Yahudiye’ye git” dediler, “Öğrencilerin de yaptığın işleri görsünler. 4 Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Mademki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster!” 5 Kardeşleri bile O’na iman etmiyorlardı.

6 İsa onlara, “Benim zamanım daha gelmedi” dedi, “Oysa sizin için zaman hep uygundur. 7 Dünya sizden nefret edemez, ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. 8 Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı.”

9 İsa bu sözleri söyleyip Celile’de kaldı.

10 Ne var ki, kardeşleri bayramı kutlamaya gidince, kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil, gizlice gitti. 11 Yahudi yetkililer O’nu bayram sırasında arıyor, “O nerede?” diye soruyorlardı.

12 Kalabalık arasında O’nunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları, “İyi adamdır”, bazıları da, “Hayır, tam tersine, halkı saptırıyor” diyorlardı.

13 Bununla birlikte yetkililerden korktukları için, hiç kimse O’ndan açıkça söz etmiyordu.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?