fbpx

Resim: Skitterphoto

RAB’be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma! Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren, canını ölüm çukurundan kurtaran, sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O’dur; bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir. — Mezmur 103:2–5

Çukurdaki bir yaşam. Acı verici geçmişi olan bizler için bu sözlerin bir anlamı var, değil mi? Geçmişin sonuçlarını, yankılarını, etkilerini ve darbelerini yaşarız ve bunlardan kaçmaya çalışmak merdiveni olmayan bir çukurdan çıkmak için çırpınmaya benzer.

Çukur karanlıktır. Kirlidir. Çukurun dibinde hava akımı hiç de iyi değildir ve ölüm kokusu vardır. Çukurun dibinde neler yaşar? Sadece iğrenç yaratıklar. Çukurun dibinde neler serpilip gelişir? Hiçbir şey! Eğer yaşamınız çukurun dibindeyse, gelişemezsiniz.

Peki ne yaparsınız? Eğer acı verici bir geçmiş, yaşamınızı bir çukura atmışsa, “Ben buradan nasıl kurtulurum?” diye düşünürsünüz. Bu sorulması doğal bir sorudur ama sizi hiçbir yere götürmeyecektir. Doğru soru şudur: “Tanrı benim bu çukurda olmama aldırıyor mu – ve O bu konuda bir şey yapabilir mi?” İnsani zayıflığınızın gerçekliğinden ötürü, bu soru hayati bir sorudur. Kendi kendinizi o çukurdan çıkaramazsınız.

O hâlde çukurdan Tanrı’ya baktığımızda, O’nun neler yapabileceğini görürüz? Bugünkü metinde sıralanan hareket fiillerine bakın. Tanrı’nın sizin adınıza yaptıkları bunlardır:

Bütün suçlarınızı bağışlar.
Bütün hastalıklarınızı iyileştirir.
Canınızı ölüm çukurundan kurtarır.
Size sevgi ve sevecenlik tacı giydirir.
Sizi iyiliklerle doyurur.

Peki Tanrı’nın sizin uğrunuza yaptığı tüm bu şeylerin etkisi nedir? “Gençliğin kartalınki gibi tazelenir.” Geçmişiniz, yaşamınız tazelenmektedir. Yükseklerde uçan bir kartal düşünün. Kartalın bakış açısından bir çukur neye benzer? Kartal onu görebilir ama hepsi bu kadardır. Çukur kartal için bir tehdit değildir. Çukurun üzerinde uçmaktadır. İçinde değildir.

Tanrı’nın geçmişinizle yaptığı şey budur. Sizi çukurdan çıkarır ve geçmişinizin artık yaşamınıza hükmetme tehdidi oluşturmadığı yeni yerlere götürür. Tanrı’nın yaşamınızdaki bu faaliyetinden –bağışlamasından, iyileştirmesinden, kurtarmasından, taç giydirmesinden ve doyurmasından– dolayı, yenilenirsiniz. Yeni gerçekliğiniz budur.

Bundan sonra gideceğimiz yer burasıdır. Geçmişinizden uzaklaşarak şimdiki zamanınızın yeni gerçekliğine, Tanrı’nın yaşamınızdaki gerçekliğinden ötürü bugün kim olduğunuza doğru hareket edeceğiz. Çünkü gerçeklik şu: Sizi çukurdan kurtaracak kadar güçlü, kadir ve sevgiyle dolu Birisi var.


Geçmişiniz sizi çukura atmışsa, Tanrı’nın sizin yaşamınızdaki faaliyet listesini yeniden okuyun. Her fiilin üzerinde yavaşça durun. Sesli olarak okuyun ve kişiselleştirin. Örneğin, “O bütün suçlarımı bağışlar” deyin ve devam edin.