fbpx

Resim: Gidyon Moody Publishers / FreeBibleimages.org

Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. —Filipililer 4:13

Kutsal Kitap’ta yer alan Gidyon’un anlatımı benim için çok ilginçtir. Bu Eski Antlaşma öykülerinde günümüzde bizlere öğretecek çok şey vardır. Gidyon’un iki özelliğinin altını çizmek istiyorum. Tanrı bu özelliklerden ötürü onu, İsrail oğullarını Midyanlılar üzerinde zafere götürmek üzere seçmişti.

Bunların ilki, Gidyon’un cesur bir adam olmasıydı. Bunu, buğdayı Midyanlılar’dan kurtarmak için üzüm sıkma çukurunda dövmesinden anlıyoruz. Baal’ın sunağını kesip onun yerine Rab için bir sunak yaparak üzerinde bir kurban sunmasındaki cesaretini gözlemliyoruz. Daha sonra çok kalabalık bir düşman ordusunun üzerine sadece üç yüz kişiyle gitmesini görüyoruz. Gidyon gerçekten de cesur bir adamdı.

İkinci olarak, Gidyon alçakgönüllü bir adamdı. Kendisini fakir ve ailesinin en önemsiz kişisi sayıyordu. Gidyon’un Tanrı’nın kendisiyle birlikte olacağına dair kesin bir işarete ihtiyacı vardı. Kendi gücüyle düşmana karşı çıkamayacağını biliyordu. Gidyon, İsrail’i kurtaracak olanın Tanrı olduğunu kabul etmekle alçakgönüllüğünü göstermiş oluyordu.

Bizim de kötülüğe kararlı bir dünyada doğruyu savunmakta cesur ve Tanrı olmadan düşman karşısında hiçbir şansları olmadığını kabul eden alçakgönüllü erkek ve kadınlara, kız ve erkek çocuklara ihtiyacımız var. Mesih’in zaferli olduğunu unutmayın! Düşmanın üzerine cesur ama çok alçakgönüllü bir şekilde gidin.

Korkmayın, yılmayın; güçlü ve yürekli olun… —Yeşu 10:25