fbpx
Eski Ve Yeni Yaşam – Bölüm 2

Eski Ve Yeni Yaşam – Bölüm 2

Josh Adamski Peki, bu ne anlama geliyor? Mesih İnanlıları nasıl davranmalı? Efesliler 4:25-32 bu sorulara cevap vermek için yazılmış. Bu ayetlerde Hıristiyanların yaşamda tutumlarının nasıl olması gerektiğini görüyoruz. Pavlus burada beş örnek vererek yeni yaradılışın...
7. Benimsenme, zafer ve yozlaşma

7. Benimsenme, zafer ve yozlaşma

Konstantin’in İ.S. 312’de Hıristiyanlığı kabul etmesi Hıristiyan Roma İmparatorluğu’nun başlangıcı sayılır. İstanbul,Roma dünyasının merkezi haline geldi; Hıristiyanlık da siyasal ve kurumsal bir nitelik kazandı. Çok geçmeden Roma piskoposu (Papa), Batı...