fbpx

Mesaj” Nedir?

Günümüzde insanlar konuşmaktan çok mesajla iletişim kurmayı seviyor. Otobüste, vapurda, trende giderken en çok da gençler cep telefonları elinde parmakları adeta görünmeyecek şekilde mesajlaşıyorlar.

Gençler mesajlaşmayı seviyor.

Bu yüzden de GSM şirketlerinin en çok kullandıkları reklam, bedava mesaj kampanyaları oluyor. Mesaj iletişim kurma biçimidir. Mesajlar çeşitli biçimlerde verilir. Kitap, gazete, dergi aracılığıyla, radyolardan verilen sesli mesajlar, internet ve televizyondan verilen sesli, yazılı ve görsel mesajlar var.

Çeşitli mesaj türleri var.  

Bilgi veren mesajlar, eğlendiren mesajlar, reklam mesajları. Mesajların en güçlü türü ilham veren mesajlardır. Bu tür mesaj genelde müzik ile verilen mesajlardır. Dinlediğin bir müzikte aldığın mesaj bazen duygulandırır, bazen sevindirir, bazen coşturur, bazen hüzünlendirir. Mesajların genel amacı etkilemek ve iletişim kurmaktır.

İbraniler 1.1.2 Tanrı sözü şöyle yazıyor: Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi.2  Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla bize seslenmiştir.

Tanrı’da insanlık tarihi boyunca çeşitli yollardan insanlarla iletişim kurmak için mesajlar vermiştir.

Ama en güçlü mesajını Noel’de vermiştir. Noel Tanrı’nın biricik Oğlu’nun tüm görkemini bir kenara bırakıp insan olarak beden alışını, çaresiz bir bebek olarak dünyaya gelişini kutladığımız zamandır. Gerçek Noel’in anlamı; İsa Mesih’in yani yeri göğü yaratan yüce Tanrı’nın, bakire olan Meryem’in rahminde vücut alıp aramıza bir insan olarak gelmesidir. Kısacası bu günde, İsa Mesih’in doğum gününü kutlamaktayız. Çünkü bu gerçekten özel ve kutlanmaya değer bir gündür.

İŞTE BU DOĞUŞ MESAJIDIR. İŞTE BU KURTULUŞ MESAJIDIR.

Beytlehem dışında korkmuş çobanlara Meleğin söylediği kelimelere dikkat edin.

Luk. “2:10-11 Melek ise onlara, «Korkmayın!» dedi. «Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu.  Bu, Rab olan Mesih’tir.»

Meleklerin mesajı Tanrı’nın kurtuluş bildirgesi olarak alındı.Bu mesaj Tanrı’nın yüzyıllardır çeşitli zamanlarda peygamberleri aracılığı ile verdiği mesajın gerçekleştiğini bildiren mesaj oldu.Bu mesaj Tanrı’nın vahiy yoluyla bildirdiklerinin eyleme geçiş mesajıdır.Bu mesaj Tanrı’nın amacının gerçekleştiğinin mesajıdır.Meleklerin verdiği bu mesajı çobanlar sevinç ile kabul etti.Çünkü bu mesaj insanlığın kurtuluşu, Kurtarıcının rolü ve O’nun gücünü bildiren ve Tanrı’nın planının gerçekleştiği mesajdır.Şimdi, Tanrı’dan gelen bu mesajı birlikte incelemeye devam edelim.

İlk olarak 

1.Mesaj: Kurtarıcının geleceğinin beyanı:

Yeşaya 9:6’da görülebilir. “Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek.Yönetim onun omuzlarında olacak.Onun adı; Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba,Esenlik Önderi olacak. ”

Yeşaya 9:3 ayeti de içinde dört kere sevinç anlamında kelime bulunması açısından önemlidir.

“Ya RAB, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın. Ekin biçenlerin neşelendiği, Ganimet paylaşanların coştuğu gibi, Onlar da sevinecek senin önünde.”(Yeşaya 9:3)                                                                                                                                 

 Peki insanlar neden sevinecekler? Çünkü o çocuk, sıkıntı çeken, karanlıkta oturan halk içinde büyük ışık olacak.

Ölüm korkusunu o kaldıracak. 9:6’da doğacak çocuğu açıkça tarif edildiğini görüyoruz.

Burada doğacak olan çocuğun dört özelliğine değiniliyor:

Harika öğütçü: Yani savaşta bilgelikle plan yaparak düşmanı yenme stratejisi geliştiren bir önder.

Güçlü Tanrı: Yani her güce sahip yönetici.

Ebedi Baba: Yani ezelden ebede kadar merhamet eden baba.

Esenlik önderi: Yani Tanrı’yla insanı ve insanla insanı barıştıran önder.

Burda bir soru akla geliyor: Mesih kim olacaktı? Ve dünyaya nasıl gelecekti?

LUKA 1.26-33    Elizabet’in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem’di.  Onun yanına giren melek, “Selam, ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir” dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, “Korkma Meryem” dedi, “Sen Tanrı’nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine ‘Yüceler Yücesi’nin Oğlu’ denecek. Rab Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir.”

Yahudiye Kralı Hirodes zamanında Tanrı, Melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi.Luka 1:5

Kızın adı Meryem’di Burada doğacak olan çocuk İnsansal bir baba olmadan annesi O’na hamile kalmıştı ve bakire Meryem’den doğmuştu.Bu, Tanrı’nın gücü, Kutsal Ruh aracılığıyla olmuştu.

 Melek ona,’Korkma Meryem’dedi,’Sen Tanrı’nın lütfuna eriştin.Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını Isa koyacaksın. O, büyük olacak, kendisine ‘Yüceler Yücesinin Oğlu ‘denecek.Rab Tanrı O’na atası Davut’un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Luka 1:30-33

Meleğin Meryem’e verdiği mesaj: Luka 1:31Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın.”  

Ve Ayrıca Meleğin Meryem’in nişanlısı Yusuf’a verdiği mesaj:

Matta 1:21 “Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın.Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak .”

Meryem, meleğe, ‘Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım kil’dedi. Luka 1:34

Melek ona şöyle yanıt verdi: ‘Kutsal Ruh senin üzerine gelecek,

Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.Luka 1:35

Cebrail, İsa’yı neden “Tanrı Oğlu” olarak adlandırdı?Bazı kişiler bu ifadenin Tanrı’nın bir eş alıp bir oğula baba olduğu anlamına geldiğini düşünürler.

Ancak bu ifade bu anlama gelmez!

Eğer Afrika kıtasında yaşayan biriyseniz, bazı kişiler sizi “Afrika’nın oğlu” olarak adlandırabilirler. Bu ifade, Afrika’nın evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu anlamına mı gelir? Hayır! Sizin Afrikalı olduğunuz anlamına gelir. Mesih, Tanrıdan geldiği için Tanrı Oğlu olarak adlandırılır.Mesih, Âdem’in günah tarafından düşmüş ailesine geldi, ama bu aileden çıkmadı.

Mesih, Tanrı Sözü, Özü ve Oğlu’dur.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı…Söz insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini – Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini- gördük. (Yuhanna 1:1-3,14)  

  1. İsa isminin anlamı: Doğacak bebeğe verilecek ismi melek Yusuf’a ve Meryem’e bildiriyor.

Bu ismi Yusuf ve Meryem seçmedi. Meryem’in dünyaya getireceği oğullarının ismini Tanrı verdi. Bu isim Tanrı’nın eyleme geçtiğini bildiren bir isimdi. İsa isminin anlamı  İbranice Joshua,Yeşu Türkçe Tanrı kurtarır ya da Tanrı bizimle demektir.Bu isim Tanrı’nın yüzyıllardır peygamberleri aracılığıyla bildirdiği kurtuluş zamanının geldiğini bildiren bir isim oldu Yani bu çocuğa verilen bu isim bu kişinin kurtarıcı olduğunun ve Tanrı’nın mesajlarının gerçekleştiğinin ilan edilişidir.

Tanrı İsa adıyla net bir açıklama yapıyor.O bebek ile kurtuluşun dünyaya girdiğini ve İsa’nın Tanrı’nın kurtarışının somut beyanı olduğu ilan ediliyor.

Noel’in beyanı şudur. DÜNYAYA KURTARICI GELDİ.

Peki bu kurtarıcının amacı nedir?

  1. Kurtarıcı’nın Amacı:

Yine Tanrı’nın İsa doğmadan yüzyıllar önce Yeşaya peygamber’e verdiği mesajından bakalım.

Yeşaya 7:14 “Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, erden kız gebe kalıp bir erkek çocuk doğuracak ve adını İmmanuel koyacak.”

Bu ayetteki mesaj melek tarafından Yusuf’a hatırlatılıyor ve Yusuf’a bu mesajın nişanlısı Meryem aracılığıyla gerçekleştirildiği bildiriliyor. Matta 1:23 «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O’nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, `Tanrı bizimle’ demektir.”

 Joshua yani İsa adıyla Tanrı kurtarır ve Tanrı bizimle anlamına vurgu yaparak İmmanuel adıyla da bundan sonra Tanrı’nın sürekli bizimle olacağının vurgusunu pekiştirmektedir. Bu isimle, Tanrı’nın sürekli bizimle birlikte olmak için geldiğini insanlara bildirmektedir. Bu kısmi ya da geçici bir şey değil, Tanrı’nın sürekli sonsuza kadar bizimle olmak için geldiğini ifade eden bir isimdir.

Bu isimde şu mesaj vardır. 

Tanrı “İsa ile sürekli sizinle birlikteyim” demektedir. İsa göğe çıkmadan önce söylediği bu söz de bunu yansıtmaktadır.

Yuhanna 17:20-24 20-21 «Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin.22 Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar.23 Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın.24 Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin.”

İmmanuel adının verdiği mesaj Tanrı’nın bizim düzeyimizde bizimle bir araya geldiğinin mesajıdır.Tanrı yepyeni bir şekilde Oğul aracılığı ile bizi huzuruna getiriyor.Eski Ahit kayıtlarında Tanrı insanları çeşitli şekillerde huzuruna getirdi.Bazen, Musa‘yı yanan bir çalıda huzuruna getirdi, bazen Yeşu‘yu bir görümde huzuruna getirdi, bazen bir ateş, bazen bir bulut görünümüyle mesaj vermek için seçtiklerini huzuruna kabul etti.Bu son çağda ise Tanrı huzuruna tüm insanlığı davet etmek için bakire bir rahim yoluyla insanlığın arasına geliyor.

Tıpkı sevecen bir babanın 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocuğunun seviyesine inip çocuklaşarak çocuklarıyla ilişki kurması gibi Kutsal Tanrı çok sevdiği insan yaratıklarının seviyesine inerek insanlaştı. İnsan gözüyle gördü, insan kulağı ile duydu, insan ağzıyla yedi, insan ayaklarıyla yürüdü, insan olarak acı çekti, insan olarak öldü ama Tanrı olarak ölümden dirildi.

Belki bu çok komik, belki inanılmaz geliyor ama 30-40 yaşlarındaki adamın 3-5 yaşındaki çocuk gibi davranması, çocuğu ile yerlerde yuvarlanması da dışarıdan bakanlara aynı şekilde komik gelir. Ama o 3-5 yaşındaki çocuk için bu komik değil tersine babasının ne kadar sevgi ve şefkat dolu oluşunun ifadesidir. Tanrı bizi seviyor.

Tanrı sizi seviyor. Bu yüzden de Tanrı İsa’da bizim gibi oldu, tüm görkeminden soyundu biz oldu.Biz O’nun gibi olalım diye O, biz oldu.İşte, İsa ismiyle, İmmanuel ismiyle Tanrı’nın bizlere verdiği mesaj budur.Siz benim gibi olamazsınız ben sizin gibi olmadığım sürece.Ben sizinle olduğum sürece sizlerde benim gibi olacaksınız.Ancak Bana baktıkça, Bana uydukça ve Beni izledikçe, Benim kutsallığımda şekillenebilirsiniz.

Noel mesajı budur.

TANRI BİZİM SEVİYEMİZE  İNMİŞTİR.BİZ ONUN SEVİYESİNE YÜKSELELİM DİYE.

III. Kurtarıcı’nın Konumu:

Luka 10-11 “Melek ise onlara, «Korkmayın!» dedi. «Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.”

MESİH’İN ANLAMI: Mesih’in anlamı seçilmişlik ifade eder. İsrail kralları seçildiğinde başlarına yağ sürülerek mesh edilirdi ve tüm halk için tek yetkili seçilmiş kişi olarak ilan edilirdi. Bu RAB’ bin seçtiği kişi anlamını ifade ederdi. Tanrı’nın seçtiği kişilerin aklanmaya ihtiyacı vardır. Aklanma olmadan Tanrı’nın huzuruna çıkmak mümkün değildir. Ve hiç kimsenin de kendini aklamaya gücü yoktur Tanrı kendisiyle birlikte olacak kişileri aklamak için İsa’yı Mesih olarak gönderdi. İsa’nın mesh edişine kendimizi sunduğumuzda artık O’nun huzuruna çıkabiliriz.

Herkesin mesh edilmeye ihtiyacı vardır. Bu yüzden her kesin İsa’ya ihtiyacı vardır. İsa’nın görevi insanlığa kurtuluş getirmek. İsa’nın görevi Tanrı’yla tekrar ilişki içinde yaşamamızı sağlamak. İsa’nın görevi bizi mesh ederek aklamak ve Tanrı kutsallığında bir yaşam sürdürmemizi sağlamak. İsa’nın görevi Tanrı’yla barışımızı sağlamak ve bu da tüm insanlara barış içinde yaşamayı sağlar. Siz O’nda olduğunuz sürece O hep sizde olacaktır. Siz O’nda olduğunuz sürece Tanrı hep sizinle olacak.

Joshua,   İmmanuel,

TANRI KURTARIR, TANRI BİZİMLE İŞTE NOELİN MESAJI BUDUR, TANRI KURTARICIMIZDIR, TANRI BİZİMLEDİR

KUTSAL KİTAP bize tüm evrenin Yaratıcısı’nın insan bedeni aldığı gizemini hatırlatması; Tanrı’nın bize karşı harikulade sevgisini kavrayışımızı derinleştirmesi; Kurtuluşa ne denli muhtaç olduğumuza işaret etmesi ve bütün bunlar için kalbimizde büyük bir övgü ve şükran doğruması dileğiyle…

Noel Bayramınız şimdiden kutlu olsun! Hepinize  MUTLU NOELLER….