Köklenmiş mi Yoksa Kökleri Sökülmüş mü?

Köklenmiş mi Yoksa Kökleri Sökülmüş mü?

Resim: Eilis Garvey Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: İbraniler 12:12–15; Koloseliler 2:6–9 Kendini Tanrı’ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. — 2.Timoteos 2:15 Geçenlerde bazı çalıları söküp temizliyorduk ve bazı...
Sevgi ve Esenlik | Yuhanna 14:22-31

Sevgi ve Esenlik | Yuhanna 14:22-31

Resim: Sixteen Miles Out Video: Yuhanna 14:22-31 İsa’nın ayetlerdeki kimliğı: 23: Rab’bi sevenlerde görünen belirti nedir? O’nu sevenlere nasıl bir vaat verilir? Ben, yol olan Mesih’in aracılığıyla Tanrı’da yaşıyor muyum (20)? Tanrı’nın yaşayacağı kutsal bir yer oldum...
Kutsal Dağında Rab’bi Över | Mezmur 48:1-14

Kutsal Dağında Rab’bi Över | Mezmur 48:1-14

Resim: Kalen Emsley Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:1-3: Tanrı’nın bulunduğu her yer güzel ve kutsaldır. Orada esenlik ve sevinç vardır. Katıldığımız topluluk Rab’bin yüceliğini insanlara yansıtıyor mu? Bana hangi öğütler verilmektedir?4-7: Krallar birleşip Siyon’un...
Asla Korkmam | Mezmur 46:1-11

Asla Korkmam | Mezmur 46:1-11

Resim: Joseph Andrews Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:1,7,11: Tanrı Yaradan’dır, Her Şeye Egemen Rab’dir, kayamızdır ve sığınağımızdır. Tanrı her durumda bizimle birliktedir. Hiçbir şey Tanrı’yı bizden ayıramaz. Kaygılarımız var mı? Korkular ve kaygılar artık bizi...
Restorasyon

Restorasyon

Resim: Hulki Okan Tabak Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Yeremya 30:4–22 Çünkü biz Tanrı’nın düşmanlarıyken Oğlu’nun ölümü sayesinde O’nunla barıştık. — Romalılar 5:10 Yıllar önce bir restorasyon işinde çalıştım. Eski evleri ilk hallerine dönüştürüyorduk. Hedef hiçbir...