fbpx

Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. —Yuhanna 13:35

Elçi Pavlus bize Tanrı’ya yaraşır bir yaşam sürüp Ruh’un birliğinde yaşamamız için yalvarır. Hâlâ Diotrefis gibi olan ve katı konuşmaları ve en üstün olma sevdalarından ötürü utanç verici kötü bir şöhrete sahip olacak birçok kişi vardır (3.Yuhanna 1:9). Mesih’in bedeninin üyelerinin alçakgönüllülükle ve yumuşaklıkla birbirini “…kendinden üstün sayması” (Filipililer 2:3) çok daha iyidir. Ruh’u bekleyen ve O’nun yönetimine bağımlı olanlar Rab İsa’nın alçakgönüllü ve yumuşak tavırlarına yöneltilecektir. Dünya kiliseye bakarken yürekleri Tanrı ve birbirleri için sevgiyle dolu genç ve yaşlı erkek ve kadınlar görseler ne iyi olurdu!

Kutsal Ruh’un bir cemaate getirdiği birlik her şeyin tam olarak birbirinin aynı olacağını garantilemez. Ancak, o cemaatin üyelerini “birbirlerine sevgiyle, hoşgörüyle davranan” (ayet 2) yüreklerle lütuflandıracaktır. Mesih’in Ruhu, içinde yaşadığı kişilerin esenlik içinde yaşamalarını (2.Korintliler 13:11) ve “Müjde’de açıklanan inanç uğruna tek can halinde birlikte mücadele etmelerini” (Filipililer 1:27) sağlayacaktır.

Birlik içinde olmamak Tanrı’nın Ruhu’nu üzer (ayet 30); bu yüzden Mesih’in bedeninin üyelerine, birbirlerine karşı iyi yürekli, şefkatli olmak, Tanrı tarafından Mesih’te bağışlandıkları gibi, birbirlerini bağışlamak” (ayet 32) yakışır.

Yasanı sevenler büyük esenlik bulur, hiçbir şey sendeletmez onları. —Mezmur 119:165