fbpx

Resim: Ben White

İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın O’na, “Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere!” diye seslendi. İsa, “Daha doğrusu, ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara!” dedi.  —Luka 11:27-28

Gerçek bereketlenme Tanrı’yı dinlemek ve itaat etmekle bağlantılıdır; çünkü Kendisi, Tanrı Sözü’nde böyle olduğunu açıkladı. Bahsi geçen yazıdaki kadın Rab İsa’yı Tanrı Sözü’nü söylerken dinlemişti. Tanrı’yı Kendisi konuşurken dinlemişti. Tanrı’dan öğrenme konusunda değeri ölçülemez bir fırsata sahipti çünkü Tanrı tam karşısında duruyordu. Ama yine de onun için heyecanlı bir tecrübeden fazla bir şey değildi. Bu yüzden İsa hatasını düzeltiyor ve ona gerçek bereketlenme yolunu gösteriyor.

Rab bu kadına yeni bir şey anlatmıyordu. Mezmurlar’ın bir yazarı daha kimse İsa’yı dinlemeden çok daha önce bunun hakkında yazmıştı. “Ne mutlu yolları temiz olanlara, RAB’bin yasasına göre yaşayanlara! Ne mutlu O’nun öğütlerine uyanlara, Bütün yüreğiyle O’na yönelenlere!”  (Mezmurlar 119:1-2). “Ne mutlu o insana ki, … zevkini RAB’bin yasasından alır.”  (Mezmurlar 1:1-3). Gerçek bereketlenmeye giden yol çok önceden açıklanmıştı ve İsa sadece bunu bu kadına tekrar edip hatırlatıyordu.

Bu yol, Tanrı Sözü’nü dinlemekle ve uygulamakla tarif edilmiştir. Birçok insan Rab İsa’nın yeryüzünde ders vermesine dinlemişti. Dinleyenlere bilge kişinin O’nun sözlerini dinleyip onlara uyacağını anlatmıştı (Matta 7:24-27). Gerçi İsa cennete yükseltildikten sonra sözleri nasıl duyulabilirdi? Bunun cevabı belli: Elçilerin Kutsal Ruh’un yöneltmesiyle bunları yazmasıdır. Eski Antlaşma peygamberlerinde olduğu gibi bu elçiler, Kutsal Ruh tarafından yönlendirilip İsa’nın ne yaptığını mektuplarında açıkladıkları gibi İsa’nın sözlerini de İncil kısımlarında yazıya dökmüşlerdir. Elçilerin bu yazıları İsa’nın bahsettiği “Tanrı Sözü”nün son kısmıdır. Bu yüzden, bu kadının İsa’yı duyduğu gibi duyamıyoruz ama, Kutsal Kitap’ın sayfalarında O’nun sözlerini yani, Tanrı Sözü’nü duyabiliriz. Kutsal Kitap’ın sözlerini “duyarak ve saklayarak”, Tanrı’nın bizi bereketlemesine sadık kaldığını öğreneceğiz.

Bundan dolayı, İncil’i düzenli okumaya ve çalışmaya elimizden gelen en büyük gayreti gösterip buna önem vermeliyiz. Biz Tanrı’nın söylediklerinin doğru olduğuna inanıyoruz. Rab İsa’nın söylediği gibi gerçek bereketlenmeye giden yol O’nun Sözü’nü “dinlemek ve uygulamak”tan geçiyor. O’nun Sözü’nü her gün dinleyip uygulamadığımız sürece gerçek bereketlenmeyi tanıyamayacağız. Tanrı’nın sevgisi ve bağışlamasıyla çok güzel tecrübelerimiz olabilir, “büyük” şeyler yapmak için bize yardım edilmiş olabilir ama Tanrı Sözü’nü duyup uyguladıktan sonra alacağımız bereketler bunlardan çok daha fazla olacaktır. O’nun Sözü’nü düzenli “dinleme”ye olan ihtiyacımızı bize göstermesi için belki Tanrı’nın bizi disiplinle (örneğin zor durumlar ya da üstesinden gelemediğimiz ayartılmalar) bereketlemesi gerekir. Ya dilenciler gibi Tanrı’nın kapısında ya da Sözü’nde bizim için yaydığı sofrasında içerde yaşayabiliriz. Seçim bizim.

Gerçekten bereketlenmiş olmayı istiyor musun?