fbpx

Resim: Sixteen Miles Out
Video: Yuhanna 14:22-31

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
23: Rab’bi sevenlerde görünen belirti nedir? O’nu sevenlere nasıl bir vaat verilir? Ben, yol olan Mesih’in aracılığıyla Tanrı’da yaşıyor muyum (20)? Tanrı’nın yaşayacağı kutsal bir yer oldum mu?

26: Yardımcı olan Kutsal Ruh, İsa’nın öğrettiği bütün şeyleri tekrar öğretir ve hatırlatır. İsa’yı severek O’nun buyruklarına uymama yardım eder. Bugün Kutsal Ruh’un yardımı hayatımda nasıl görünüyor? Bana neleri hatırlatıyor?

27: İsa, kendi esenliğini bize bırakır. Çarmıha gerilme zamanı yaklaşırken bile, Baba ile ilişkisinde hiç sarsılmadan öğrencilerine hizmet eder ve esenlik kaynağı olduğunu açıklar. Şimdi acı ve sıkıntı içinde miyim? İsa’nın esenliğinde yaşamak için dua etmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
23,24: İsa öğrencilerini dünyadan ayırmaz. Sadece O’nu sevenlerle sevmeyenleri birbirinden ayırır. “İsa’yı seviyorum; ama O’nun sözlerine uymak çok zor” sözü bahane dolu bir yalandır. Rab’bin sözünü yerine getirmekte zorlanıyor muyum? O’ndan güç almalıyım.

28: İsa’yı seven kişi, O’nun işlerini anlar ve sevinir. Kaygılarımın nedeni, Rab’bin sözü anlayışımın zayıflığından kaynaklanıyor olabilir mi?

29:  Tanrı’nın diri sözlerini, onların üzerinde derin düşünüp öğrendiğimde, O’nun şaşırtıcı gücüne ve vaatlerine daha fazla inanırım; böylece dünyanın kralı Şeytan’dan korkmam.  Tanrı’nın sözlerini derin düşündüğümde imanım güçleniyor mu?

Yuhanna 14:22-31
22 Yahuda –İskariot değil– O’na, “Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?” diye sordu.

23 İsa ona şu karşılığı verdi: “Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. 24 Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen Baba’nındır.

25 “Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. 26 Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. 27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. 28 Size, ‘Gidiyorum, ama yanınıza döneceğim’ dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, Baba’ya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü Baba benden üstündür. 29 Bunları size şimdiden, her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki, bunlar olunca inanasınız. 30 Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemenigeliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. 31 Ama dünyanın, Baba’yı sevdiğimi ve Baba’nın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Haydi kalkın, buradan gidelim.”


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?